015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Упис у први разред 2021/2022

Упис ученика у први разред школске 2021/2022 обавиће се у понедељак 12. и уторак 13. јула 2021. године од 8:00-15:00.

Ученици упис могу да обаве на следећи начин:
1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи
директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или
2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:
1. пријаву за упис,
2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
3. уверење о испуњавању здравствених услова

Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из теорије економије као и примењене економије. У току школовања оспособљавају се да:  воде финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као што су банке, туристичке агенције осигуравајућа друштва, трговачка  и угоститељска

Опширније »

Комерцијалиста (4 степен, 30 ученика)

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским Привредним друштвима. То је образовни профил у коме ученици стичу знања о пословима свих сектора  велетрговинског и спољнотрговинског привредног друштва, у оквиру неколико уже стручних предмета. У оквиру њих ученици

Опширније »

Конобар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Конобар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације: III Трајањеобразовања: тригодине Сврхаквалификације:услуживањегостахраном и пићем Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем. Конобар стиче знања и вештине из области услуживања ради обављања

Опширније »

Кувар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Кувар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације: III Трајањеобразовања: три године Сврхаквалификације: Припрема, сервира и декорише оброке. Стручнекомпетенције: Циљ стручног образовања за образовни профил кувар  је оспособљавање ученика за припрему,сервирање и декорисањеоброка. Школовање траје три године, после завршене основне

Опширније »

Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

Називквалификације:  Кулинарски техничар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације:IV Трајањеобразовања: четиригодине Сврхаквалификације:припремање националинх јела и посластица, спремање јела и посластица познатих кухиња других народа, израда норматива утрошка материјала за спремање јела Током школовања акценат  је на стручним предметима чије је

Опширније »

Посластичар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Посластичар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације: III Трајањеобразовања: тригодине Сврхаквалификације:Припрема, декорисање и сервирањетоплих, хладних и сувихпосластица Стручнекомпетенције: ·         Организовање сопственог рада и радногместa ·         Пријем, обрада, паковање и складиштење намирница и готових посластица ·         Припрема топлих, хладних и

Опширније »

Правно-пословни техничар (4 степен, 30 ученика)

Циљ стручног образовања за квалификацију Правно-пословни техничар је оспособљавање ученика за вођење правно-пословнеадминистрације, пословне кореспонденције и комуникације, администрације о запосленима, као и обављање оперативних послова уобласти јавне управе, планирање и организовање пословних активностиОво занимање је комбинација комуникације са људима и

Опширније »

Трговац (3 степен, 15 ученика)

Продаје различите врсте робе. Купце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба. За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност. Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају

Опширније »

Туристичко-хотелијерски техничар (4 степен, 30 ученика)

Туристичко-хотелијерски техничар оспособљава се за обављање послова: у туристичким агенцијама на рецепцији хотела или, за наставак школовања Ученик са дипломом туристичко-хотелијерског техничара: зна  да  објасни начине и поступке креирања туристичке услуге, објасни организацију рада рецепцијске службе,  препознаје законске прописе у

Опширније »

Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика)

Финансијски техничар је занимање код којег је акценат на финансијама, односно пословима који су везани за новац. – Током школовања упознају се са улогом и значајем монетарних институција, банака и финансијских тржишта. – Обучавају се за контролу финансијске документације. –

Опширније »

Конобар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Конобар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације: III Трајањеобразовања: тригодине Сврхаквалификације:услуживањегостахраном и пићем Циљ стручног образовања за образовни профил

Опширније »

Кувар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Кувар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације: III Трајањеобразовања: три године Сврхаквалификације: Припрема, сервира и декорише оброке. Стручнекомпетенције: Циљ

Опширније »

Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

Називквалификације:  Кулинарски техничар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације:IV Трајањеобразовања: четиригодине Сврхаквалификације:припремање националинх јела и посластица, спремање јела и посластица

Опширније »

Посластичар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Посластичар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације: III Трајањеобразовања: тригодине Сврхаквалификације:Припрема, декорисање и сервирањетоплих, хладних и сувихпосластица Стручнекомпетенције: ·        

Опширније »