015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из теорије економије као и примењене економије.

У току школовања оспособљавају се да:

  •  воде финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као што су банке, туристичке агенције осигуравајућа друштва, трговачка  и угоститељска предузећа итд.
  •  припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима
  •  испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава с једног рачуна на други)
  •  воде пословне књиге, раде обрачуне плата, путних налога
  • воде евиденцију о основним и обртним средствима предузећа или установе

Економски техничари могу радити у различитим врстама привредних предузећа, банкама, осигуравајућим кућама, или могу наставити школовање на високим школама и факултетима.