Са нама се лакше и лепше учи

Матурски испит

Садржај практичног рада за образовни профил ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР утврђује се из следећих области:

– пословна средства предузећа

– благајничко пословање

– евиденција материјала, ситног инвентара и амбалаже

– трошкови пословања у предузећу

– калкулације

– реализација роба и услуга

– приходи и расходи у пословању предузећа

– утврђивање пословног резултата

– расподела пословног резултата

– инвентарисање

– банкарско пословање

– финансијско пословање у предузећу

– статистичко обухватање производње и промета

– изражавање пословног резултата

Садржај практичног рада за образовни профил ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР утврђује се из следећих области:

– организација обављања финансијских послова

– финансијско пословање предузећа у унутрашњем промету

– финансијско пословање предузећа са иностранством

– финансијско планирање

– јавни расходи

– јавни приходи

– буџет

– утврђивање и наплата јавних прихода

– инструменти платног промета

– платни промет са иностранством

– биланси плаћања са иностранством

– царински послови

– послови осигурања

Садржај практичног рада за образовни профил ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР утврђује се из следећих области:

– снабдевање продавнице робом

– преузимање робе

– припрема робе за продају

– припремање продајног простора

– продаја робе у класичним продавницама

– продаја робе у самоизбору

– продаја робе у самопослугама

– продаја робе у дистрибутивним центрима

– продаја електротехничке и металске робе

– продаја текстилне робе и конфекције

– продаја прехрамбених производа

– продаја намештаја и остале робе дрвно-прерађивачке индустије

– продаја боја, лакова и осталих производа хемијске индустрије

– продаја коже, гуме и обуће

– техника вођења благајничког пословања у продавници

Садржај практичног рада за образовни профил ПРАВНИ ТЕХНИЧАР утврђује се из следећих области:

– вођење евиденције, статистичке обраде података и припремање одговарајућих

решења, одлука и закључака из области радних односа и основних права из

радних односа

– вођење различитих матичних евиденција

– израда решења, закључака, предлога и сличног у правном поступку

– израда различитих врста уговора

– израда пословних писама,

– архивирање документације,

– вођење картотеке,

– издавање јавних исправа

Садржај практичног рада за образовни профил КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР утврђује се из следећих области:

– припрема салата

– супа и чорби

– јела од поврћа

– хладна предјела

– топла предјела

– јела од речних и морских риба

– готова јела

– печења

– јела са роштиља

– посластичарства

– јела по поруџбини

Изборни предмети за образовни профил ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР су:

– Математика,

– основи еконимије,

– пословна економија,

– рачуноводство,

– маркетинг,

– статистика,

– монетарна економија и банкарство.

Ученик нема право да бира за изборни предмет – предмет из кога је радио

практични рад.

Изборни предмет за образовни профил ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР су:

– пословне финансије,

– јавне финансије,

– право,

– рачуноводство,

– финанскијско пословање,

– девизно и царинско пословање,

– банкарско пословање и

– осигурање.

Ученик нема право да бира за изборни предмет – предмет из кога је радио

практични рад.

Изборни предмети за образовни профил ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР су:

– маркетинг,

– основи економије и

– национална економија.

Ученик нема право да бира за изборни предмет – предмет из кога је радио

практични рад.

Изборни предмети за образовни профил ПРАВНИ ТЕХНИЧАР су:

– фолозофија,

– историја,

– правни поступци,

– послови правног промета и

– радно право.

Ученик нема право да бира за изборни предмет – предмет из кога је радио

практични рад.

Изборни предмати за образовни профил КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР су:

– основи туризма и угоститељства,

– економика и организација предузећа,

– психологија,

– туристичка географија,

– маркетинг у туризму,

– познавање робе,

– наука о исхрани и

– хотелијерство.

Ученик нема право да бира за изборни предмет – предмет из кога је радио

практични рад.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email