Са нама се лакше и лепше учи

Конобар (3 степен, 15 ученика)

Нази вквалификације:  Конобар
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Ниво квалификације: III
Трајање образовања: три године
Сврха квалификације: услуживање госта храном и пићем

Током трогодишњег школовања, кроз велики број часова практичне наставе ученици се обучавају за професионални рад у различитим врстама угоститељских објеката, тачније оспособљавају се за комплетан пријем, прихват и квалитетно услуживање гостију у угоститељским објектима.

Одговорности конобара:

  • Примање наруџбине од госта
  • Преношење наруџбине особљу
  • Постављање столова
  • Поспремање столова након употребе
  • Испостављање рачуна
  • Наплата услуга

Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.
Ученици   се оспособљавају за:

– примену теоријских знања у практичном контексту;
– ефикасан рад у тиму;
– преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
– благовремено реаговање на промене у радној средини;
– препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
– примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
– примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
– употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email