Са нама се лакше и лепше учи

Кувар (3 степен, 15 ученика)

Назив квалификације:  Кувар
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Ниво квалификације: III
Трајање образовања: три године
Сврха квалификације: Припрема, сервира и декорише оброке.

Стручне компетенције:

Кувари свој посао обављају прављењем свих врста топлих и хладних јела.
Задатак кувара је да припремају многобројна јела, тако да морају познавати усклађеност намирница.  Код прављења јела је, осим да буду укусна, потребно и да буду лепо декорисана.

Одговорности кувара:

  • Одабир намирница за припремање јела
  • Одабир технологије припремања
  • Аранжирање јела
  • Прављење листе јела за припрему
  • Вођење рачуна о личној хигијени и хигијени средстава и простора

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

– примену теоријских знања у практичном контексту;
– ефикасан рад у тиму;
– преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
– благовремено реаговање на промене у радној средини;
– препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
– примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
– примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
– употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Након завршеног школовања ученици могу уписати Високе струковне студије.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email