Са нама се лакше и лепше учи

Финансијско-рачуноводствени техничар (4 степен, 30 ученика)

Финансијско-рачуноводствени техничар се оспособљава за:

  • Обрачунавање и плаћање јавних прихода и расхода
  • Припрему података и пружања информација за утврђивање финансијске позиције предузећа у циљу доношења пословних одлука и планирања будућег пословања
  • Обрачунавање економских, рачуноводствених, законом обавезних и других вредности, примењујући прописане и стандардизоване поступке
  • Вођење рачуноводствене евиденције на прописан начин

Стручни предмети код финансијско-рачуноводственог техничара су: Принципи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословна кореспонденција, Основи финансија, Пословна информатика, Право, Јавне финансије, Пословне финансије, Статистика, Ревизија, Финансијско-рачуноводствена обука   (књиговодствена агенција), Предузетништво.

По завршетку школовања у овом образовном профилу ученици су оспособљени као финансијски референти, сарадници рачуноводства и књиговодства, порески службеници, референти за акцизе, референти за таксе, рачуноводствени и књиговодствени службеници, финансијски службеници, службеници за обрачун зарада. Такође, могу се одлучити и за наставак школовања на некој од високих школа или факултета. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email