015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика)

Финансијски техничар је занимање код којег је акценат на финансијама, односно пословима који су везани за новац.

  • – Током школовања упознају се са улогом и значајем монетарних институција, банака и финансијских тржишта.
  • – Обучавају се за контролу финансијске документације.
  • – Њихов задатак је и праћење финансијских кретања у предузећу као и економично коришћење тих средстава.

Стручни предмети код финансијског техничара су: Основи економије, Рачуноводство, Финансијско пословање, Јавне финансије, Банкарско пословање…

По завршетку школовања у овом образовном профилу ученици су оспособљени за рад у рачуноводству привредних друштава, банака, осигуравајућих организација, али и наставак школовања на некој од високих школа или факултета.