Са нама се лакше и лепше учи

Комерцијалиста (4 степен, 28 ученика)

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским Привредним друштвима. То је образовни профил у коме ученици стичу знања о пословима свих сектора  велетрговинског и спољнотрговинског привредног друштва, у оквиру неколико уже стручних предмета. У оквиру њих ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, како да комуницирају са пословним партнерима у земљи и иностранству, да воде евиденцију набавке, продаје и складиштења, да попуњавају документацију везано за трговинско пословање, да планирају, контролишу и измере успех свог пословања итд.

Комерцијалиста, као радно место, је иначе по правилу један јако динамичан, изазован, али истовремено одговоран посао. Он је посредник између фирме у којој је запослен и њу представља, и друге фирме са чијим представником преговара са циљем да прода свој производ, услугу или нешто треће.

 Практичне вештине, неопходне за обављање трговинских послова ученици стичу у  виртуелном предузећу, које се у другом разреду оснива у оквиру посебног наставног предмета и изводи се у специјално опремљеном школском кабинету. У виртуелном предузећу се симулирају послови из области велетрговине и спољне трговине кроз рад у четири службе: набавна, продајна, складишна и рачуноводствено-финансијска служба. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику о пословању трговинских привредних друштава.

Ученици који упишу овај образовни профил биће у прилици да током школовања: посећују разне сајмове, учествују на сајмовима виртуелних предузећа, да се кроз практичну наставу упознају са радом и функционисањем привредних друштава, и да већину школског програма савлађују кроз примере из праксе, тј.реалног професионалног живота.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email