015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Комерцијалиста (4 степен, 30 ученика)

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским Привредним друштвима. То је образовни профил у коме ученици стичу знања о пословима свих сектора  велетрговинског и спољнотрговинског привредног друштва, у оквиру неколико уже стручних предмета. У оквиру њих ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, како да комуницирају са пословним партнерима у земљи и иностранству, да воде евиденцију набавке, продаје и складиштења, да попуњавају документацију везано за трговинско пословање, да планирају, контролишу и измере успех свог пословања итд.

Комерцијалиста, као радно место, је иначе по правилу један јако динамичан, изазован, али истовремено одговоран посао. Он је посредник између фирме у којој је запослен и њу представља, и друге фирме са чијим представником преговара са циљем да прода свој производ, услугу или нешто треће.

 Практичне вештине, неопходне за обављање трговинских послова ученици стичу у  виртуелном предузећу, које се у другом разреду оснива у оквиру посебног наставног предмета и изводи се у специјално опремљеном школском кабинету. У виртуелном предузећу се симулирају послови из области велетрговине и спољне трговине кроз рад у четири службе: набавна, продајна, складишна и рачуноводствено-финансијска служба. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику о пословању трговинских привредних друштава.

Ученици који упишу овај образовни профил биће у прилици да током школовања: посећују разне сајмове, учествују на сајмовима виртуелних предузећа, да се кроз практичну наставу упознају са радом и функционисањем привредних друштава, и да већину школског програма савлађују кроз примере из праксе, тј.реалног професионалног живота.