Са нама се лакше и лепше учи

Распоред полагања матурских и завршних испита (ЈУН 2021)

07.06. 08:30    Седница испитног одбора

07.06. 09:00   Српски језик и књижевност

IV1учионица бр. 1, 2

07.06. 09:15   Српски језик и књижевност

IV2учионица бр. 3, 4

07.06. 09:30   Српски језик и књижевност

IV3учионица бр. 5, 6

07.06. 09:45   Српски језик и књижевност

IV4учионица бр. 12, 13

07.06. 12:00   Српски језик и књижевност

IV5учионица бр. 1, 2

07.06. 12:15   Српски језик и књижевност

IV6учионица бр. 3, 4

07.06. 12:30   Српски језик и књижевност

IV7учионица бр. 5, 6

07.06. 08:00   Сервир – завршни рад

07.06. 09:00   Завршни рад (Посластичар) I група

08.06. 08:00   Завршни рад (Посластичар) II група

08.06. 08:00   Економски техничар, практичан рад (теоријски део) учионица бр. 1, 2

08.06. 08:30   Финансијски техничар, практичан рад ( теоријски део) учионица бр. 3, 4

08.06. 09:00   Правни техничар, практичан рад ( теоријски део) учионица бр. 5, 6

08.06. 08:15   Кулинарски техничар, изборни предмет – учионица бр. 7 I група

08.06. 10:15   Кулинарски техничар, изборни предмет – учионица бр. 7 II група

08.06. 08:00   Комерцијалиста, практичан рад (кабинет) I група

08.06. 11:00   Комерцијалиста, практичан рад (кабинет) II група

08.06. 14:00   Комерцијалиста, практичан рад (кабинет) III група

08.06. 08:00  Туристички техничар, практичан рад (кабинет) задатак А I група

08.06. 11:00  Туристички техничар, практичан рад (кабинет) задатак А II група

08.06. 14:00  Туристички техничар, практичан рад (кабинет) задатак А III група

09.06. 08:00   Завршни рад (Конобар) I група

09.06. 12:00   Завршни рад (Конобар) II група

09.06. 08:00   Завршни рад (Трговац) I група

09.06. 08:00   Завршни рад (Кувар) I група

09.06. 12:00   Завршни рад (Кувар) II група

09.06. 08:00   Кулинарски техничар, практичан рад (учионица бр. 7) I група

09.06. 10:00   Кулинарски техничар, практичан рад (учионица бр. 7) II група

09.06. 08:00    Туристички техничар, практичан рад (учионица бр. 10, 11) задатак Б

09.06. 08:00   Економски техничар, изборни предмет – учионица бр. 1 I група

09.06. 08:15   Финансијски техничар, изборни предмет – учионица бр. 3 I група

09.06. 08:30   Правни техничар, изборни предмет – учионица бр. 13 I група

09.06. 10:00   Економски техничар, изборни предмет – учионица бр. 1 II група

09.06. 10:15   Финансијски техничар, изборни предмет – учионица бр. 3 II група

09.06. 10:30   Правни техничар, изборни предмет – учионица бр. 13 II група

09.06. 11:00   Завршни рад (Трговац) II група

09.06. 08:00   Пословни администратор, практичан рад (кабинет) I група

09.06. 11:00   Пословни администратор, практичан рад (кабинет) II група

09.06. 14:00   Пословни администратор, практичан рад (кабинет) III група

10.06. 08:00   Економски техничар, одбрана рада  (учионица бр.1) I група

10.06. 08:15   Финансијски техничар, одбрана рада (учионица бр. 3) I група

10.06. 08:30   Правни техничар, одбрана рада (учионица бр. 13) I група

10.06. 10:00   Економски техничар, одбрана рада  (учионица бр.1) II група

10.06. 10:15   Финансијски техничар, одбрана рада (учионица бр. 3) II група

10.06. 10:30   Правни техничар, одбрана рада (учионица бр. 13) II група

10.06. 11:00   Провера стручно-теоријских знања (КОМ, ПА и ТТ)

Комерцијалиста – учионица бр. 1, 2 и 3

Пословни администратор – учионица бр. 4, 5 и 6

Туристички техничар – учионица бр. 11, 12 и 13

10.06. 08:00   Кулинарски техничар, практичан рад – одбрана рада  I група

10.06. 10:00   Кулинарски техничар, практичан рад – одбрана рада  II група

10.06. 12:00   Кулинарски техничар, практичан рад – одбрана рада  III група

11.06. 08:00   Завршни рад (Конобар) III група

11.06. 08:00   Завршни рад (Кувар) III група

11.06. 14:00    Седница испитног одбора

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email