Са нама се лакше и лепше учи

УГЛЕДНИ ЧАС

МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА И КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ И ПРАВНИ ПОСЛОВИ – Симулација тока прекршајног и кривичног поступка и израда аката.

У циљу истицања корелације између наставних садржаја и оспособљавања ученика да примењују стечена знања на конкретним примерима, наставнице предмета: Кореспонденција и правни послови и Правни поступци: Марина Илић-Васић и Ивана Веселиновић, одржале су угледне часове (4. и 5. час) у одељењу III3, у четвртак 15. 12. 2022. године.  Одржавању угледних часова присуствовали су: психолог школе Александра Гајић, педагог школе Драгана Симић, наставницa Светлана Јовановић са одељењем IV3  и наставница Слађана Станковић са одељењем IV4. Концепција самих часова обухватила је различите облике ангажовања ученика: „ланац знања“ у уводном делу часа, где су   ученици узели  активно учешће у постављању питања и давању одговора на задате појмове. Путем презентације  детаљно су  приказали основна обележја и ток прекршајног и кривичног поступка и израдили све врста аката у наведеним поступцима.

У улогама: судије, јавног тужиоца, записничара, окривљеног, браниоца, оштећеног и сведока, извели су  симулацију главног  претреса у прекршајном (прекршај из члана 9. став 1. Закона о јавном реду и миру) и кривичном (кривично дело члан 206.став 1. тачка 1.) поступку. Интересовање ученика,   нарочито је долазило  до изражаја у делу часа  када је једна група ученика  у својству заинтересованих  грађана постављала питања ученицима који су били у својству адвоката. Питања су се односила на правно квалификовање различитих кажњивих дела.    Ученици су применили  стечена знања кроз игру улога  у једној реалној ситуацији и добили могућност да упореде своје способности и таленте са жељеним занимањем што ће им уједно бити и подстицај за избор будуће професије.

У току рада ученици су показали своју креативност и способност  да уоче разлику између кривичног  и прекршајног поступка и одреде законске прописе којима су регулисани. Комуникација између наставница и ученика била је неформална, али одговорна. Захваљујући мотивационој улози ученика и тимском раду остварен је циљ часа.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email