Са нама се лакше и лепше учи

Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

Називквалификације:  Кулинарски техничар
Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам
Нивоквалификације:IV
Трајањеобразовања: четиригодине
Сврхаквалификације:припремање националинх јела и посластица, спремање јела и посластица познатих кухиња других народа, израда норматива утрошка материјала за спремање јела

Током школовања акценат  је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у кухињи па тако ученици током све четири године изучавају наставни предмет Куварство са практичном наставом.

Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу матурски испит из српског језика и књижевности и кулинарства са практичном наставом као обавезних предмета и једног наставног предмета по сопственом избору. По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на факултетима и високим школама.

Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у  ресторане и хотеле.

Радне компетенције кулинарског техничара:

–   Припрема, сервира и декорише – предјела (хладна и топла), салате и зимнице, супе, чорбе и потаже, готовајела, јела попоруџбини, јела са роштиља, јела од риба, варива и прилоге, основне посластице;

–   Саставља јеловник и мени карту;

–   Израђује основне калкулације.

Р.б. Предмети I разред II разред III разред IV разред
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
А ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1. Српски језик и књижевност 3 105 3 102 3 96 3 87
2. Страни језик 2 70 2 68 2 64 2 58
3. Социологија         2 64    
4. Филозофија             2 58
5. Историја 2 70 2 68        
6. Музичка уметност 1 35            
7. Ликовна култура     1 34        
8. Физичковаспитање 2 70 2 68 2 64 2 58
9. Математика 3 105 3 102 2 64 2 58
10. Рачунарство и информатика 2 70 2 68        
11. Географија 2 70 1 34        
12. Физика 2 70 2 68        
13. Хемија 2 70 2 68        
14. Биологија 2 70 2 68        
15. Устав и права грађана         1 32    
Б СТРУЧНИ
16. Основитуризма и угоститељства 2 70            
17. Хигијена 2 70            
18. Економика и организација предузећа     2 68        
19. Психологија         2 64    
20. Уметничко обликовање         2 64    
21. Туристичка географија         2 64 2 58
22. Познавање робе         2 64 2 58
23. Наука о исхрани             2 58
24. Хотелијерство             2 58
25. Маркетинг у туризму             2 58
26. Куварство са практичном наставом 5 175 8 272 11 352 10 290
В ИЗБОРНИ
27. Верска настава / Грађанско васпитање 1 35 1 34 1 32 1 29
  УКУПНО 33 1155 33 1122 32 1024 32 928
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email