Са нама се лакше и лепше учи

Образовни профили

Трговац (3 степен, 15 ученика)

Продаје различите врсте робе. Купце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба. За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност. Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе). Проверава рок …

Трговац (3 степен, 15 ученика) Read More »

Посластичар (3 степен, 15 ученика)

Назив квалификације:  ПосластичарПодручје рада: Трговина, угоститељство и туризамНиво квалификације: IIIТрајање образовања: три годинеСврха квалификације: Припрема, декорисање и сервирањетоплих, хладних и сувихпосластица Занимање посластичар спада у подручје рада угоститељства у трајању од 3 године. Основна делатност овог занимања је у производњи и промету посластица. Школа пружа ученицима знања из опште-образовних предмета – нешто више у I разреду, …

Посластичар (3 степен, 15 ученика) Read More »

Кувар (3 степен, 15 ученика)

Назив квалификације:  КуварПодручје рада: Трговина, угоститељство и туризамНиво квалификације: IIIТрајање образовања: три годинеСврха квалификације: Припрема, сервира и декорише оброке. Стручне компетенције: Кувари свој посао обављају прављењем свих врста топлих и хладних јела.Задатак кувара је да припремају многобројна јела, тако да морају познавати усклађеност намирница.  Код прављења јела је, осим да буду укусна, потребно и да …

Кувар (3 степен, 15 ученика) Read More »

Конобар (3 степен, 15 ученика)

Нази вквалификације:  КонобарПодручје рада: Трговина, угоститељство и туризамНиво квалификације: IIIТрајање образовања: три годинеСврха квалификације: услуживање госта храном и пићем Током трогодишњег школовања, кроз велики број часова практичне наставе ученици се обучавају за професионални рад у различитим врстама угоститељских објеката, тачније оспособљавају се за комплетан пријем, прихват и квалитетно услуживање гостију у угоститељским објектима. Одговорности конобара: …

Конобар (3 степен, 15 ученика) Read More »

Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

Називквалификације:  Кулинарски техничар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације:IV Трајањеобразовања: четиригодине Сврхаквалификације:припремање националинх јела и посластица, спремање јела и посластица познатих кухиња других народа, израда норматива утрошка материјала за спремање јела Током школовања акценат  је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у кухињи па тако ученици током све четири године изучавају наставни предмет Куварство са практичном …

Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »

Туристички техничар (4 степен, 30 ученика)

Туристички техничар оспособљава се за обављање послова: у туристичким агенцијама на рецепцији хотела или, за наставак школовања Ученик са дипломом туристичког техничара: зна  да  објасни начине и поступке креирања туристичке услуге, објасни организацију рада рецепцијске службе,  препознаје законске прописе у туризму и у угоститељству, опише начин и поступке припреме уговора које ће склапати са партнерима …

Туристички техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »

Комерцијалиста (4 степен, 30 ученика)

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским Привредним друштвима. То је образовни профил у коме ученици стичу знања о пословима свих сектора  велетрговинског и спољнотрговинског привредног друштва, у оквиру неколико уже стручних предмета. У оквиру њих ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију …

Комерцијалиста (4 степен, 30 ученика) Read More »

Правно-пословни техничар (4 степен, 30 ученика)

Циљ стручног образовања за квалификацију Правно-пословни техничар је оспособљавање ученика за вођење правно-пословне администрације, пословне кореспонденције и комуникације, администрације о запосленима, као и обављање оперативних послова у области јавне управе, планирање и организовање пословних активности. Ово занимање је комбинација комуникације са људима и обраде докумената. Поред знања из стручних предмета из области права и економије, …

Правно-пословни техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »

Финансијско-рачуноводствени техничар (4 степен, 30 ученика)

Финансијско-рачуноводствени техничар се оспособљава за: Обрачунавање и плаћање јавних прихода и расхода Припрему података и пружања информација за утврђивање финансијске позиције предузећа у циљу доношења пословних одлука и планирања будућег пословања Обрачунавање економских, рачуноводствених, законом обавезних и других вредности, примењујући прописане и стандардизоване поступке Вођење рачуноводствене евиденције на прописан начин Стручни предмети код финансијско-рачуноводственог техничара …

Финансијско-рачуноводствени техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »

Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

Циљ стручног образовања за квалификацију Економски техничар је оспособљавање ученика за вођење администрације, комуникацију са клијентима и сарадницима, обављање рачуноводствених, финансијских, комерцијалних, банкарских послова и послова осигурања. У току школовања оспособљавају се да: Обављају послове рачуноводства и финансија  Обављају банкарске послове и послове осигурања  Обављају комерцијалне послове  Обављају послове комуникације и администрације Економски техничари могу …

Економски техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »