015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Образовни профили

Трговац (3 степен, 15 ученика)

Продаје различите врсте робе. Купце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба. За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност. Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе). Проверава рок …

Трговац (3 степен, 15 ученика) Read More »

Посластичар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Посластичар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације: III Трајањеобразовања: тригодине Сврхаквалификације:Припрема, декорисање и сервирањетоплих, хладних и сувихпосластица Стручнекомпетенције: ·         Организовање сопственог рада и радногместa ·         Пријем, обрада, паковање и складиштење намирница и готових посластица ·         Припрема топлих, хладних и сувих посластица ·         Пријем и издавање поруџбине ·         Вођење евиденција Циљеви стручног образовања     …

Посластичар (3 степен, 15 ученика) Read More »

Кувар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Кувар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације: III Трајањеобразовања: три године Сврхаквалификације: Припрема, сервира и декорише оброке. Стручнекомпетенције: Циљ стручног образовања за образовни профил кувар  је оспособљавање ученика за припрему,сервирање и декорисањеоброка. Школовање траје три године, после завршене основне школе. Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова: …

Кувар (3 степен, 15 ученика) Read More »

Конобар (3 степен, 15 ученика)

Називквалификације:  Конобар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације: III Трајањеобразовања: тригодине Сврхаквалификације:услуживањегостахраном и пићем Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем. Конобар стиче знања и вештине из области услуживања ради обављања послова конобара у свим врстама угоститељских објеката. Конобар послужује храну и пиће, а очекује се …

Конобар (3 степен, 15 ученика) Read More »

Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

Називквалификације:  Кулинарски техничар Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам Нивоквалификације:IV Трајањеобразовања: четиригодине Сврхаквалификације:припремање националинх јела и посластица, спремање јела и посластица познатих кухиња других народа, израда норматива утрошка материјала за спремање јела Током школовања акценат  је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у кухињи па тако ученици током све четири године изучавају наставни предмет Куварство са практичном …

Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »

Туристичко-хотелијерски техничар (4 степен, 30 ученика)

Туристичко-хотелијерски техничар оспособљава се за обављање послова: у туристичким агенцијама на рецепцији хотела или, за наставак школовања Ученик са дипломом туристичко-хотелијерског техничара: зна  да  објасни начине и поступке креирања туристичке услуге, објасни организацију рада рецепцијске службе,  препознаје законске прописе у туризму и у угоститељству, опише начин и поступке припреме уговора које ће склапати са партнерима …

Туристичко-хотелијерски техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »

Комерцијалиста (4 степен, 30 ученика)

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским Привредним друштвима. То је образовни профил у коме ученици стичу знања о пословима свих сектора  велетрговинског и спољнотрговинског привредног друштва, у оквиру неколико уже стручних предмета. У оквиру њих ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију …

Комерцијалиста (4 степен, 30 ученика) Read More »

Правно-пословни техничар (4 степен, 30 ученика)

Циљ стручног образовања за квалификацију Правно-пословни техничар је оспособљавање ученика за вођење правно-пословнеадминистрације, пословне кореспонденције и комуникације, администрације о запосленима, као и обављање оперативних послова уобласти јавне управе, планирање и организовање пословних активностиОво занимање је комбинација комуникације са људима и обраде докумената. Поред знања из стручних предмета из области права и економије, ученици стичу и …

Правно-пословни техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »

Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика)

Финансијски техничар је занимање код којег је акценат на финансијама, односно пословима који су везани за новац. – Током школовања упознају се са улогом и значајем монетарних институција, банака и финансијских тржишта. – Обучавају се за контролу финансијске документације. – Њихов задатак је и праћење финансијских кретања у предузећу као и економично коришћење тих средстава. …

Финансијски техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »

Економски техничар (4 степен, 30 ученика)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из теорије економије као и примењене економије. У току школовања оспособљавају се да:  воде финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као што су банке, туристичке агенције осигуравајућа друштва, трговачка  и угоститељска предузећа итд.  припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима  испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава …

Економски техничар (4 степен, 30 ученика) Read More »