Са нама се лакше и лепше учи

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ – АПРИЛ 2023.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 8 – 9. 4. 2023.

Субота 08. 04. 2023.

08:00-08:45 Српски језик и књижевност (писмени)

08:45-09:30 Енглески језик, Пословни Енглески језик (писмени), Француски језик (писмени)

09:30-10:15 Математика (писмени)

10:15-10:30  Пословна Информатика

10:30-10:35 Ликовна култура

10:35-11:00 Право, Радно право, Правни поступци, Послови правног промета, Право интелектуалне својине

11:00-11:15 Социологија са правима грађана

11:15-11:30 Психологија потрошача,Психологија у туризму и угоститељству

11:30-11:45 Историја

11:45-12:05 Географија, Туристичка географија

12:05-12:15 Верска настава

12:15-12:25 Физика

12:25-13:10 Рачуноводство (писмени), Статистика (писмени), Предузетништво,  Маркетинг у туризму и угоститељству, Принципи економије, Финансије,  Јавне финансије, Финансије,  Обука у виртуелном предузећу, Практична настава.

Недеља 09. 04. 2023.

08:00-08:10 Српски језик и књижевност (усмени)

08:10-09:00 Енглески језик, Пословни Енглески језик, Француски језик (усмени)

09:00-09:25 Математика (усмени)

09:25-10:15 Професионална пракса, Куварство, Посластичарство

10:15-10:30 Основе услуживања

10:30-10:45 Познавање робе, комерцијално познавање робе

10:45-11:10 Екологија и заштита животне средине, хигијена

11:10-12:40 Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Агенцијско и хотелијерско пословање, Пословна комуникација, Економија туристичких и угоститељских предузећа, Економика и организација предузећа,Пословна економија, Основи туризма и угоститељства, Пословна Кореспонденција, Економско пословање, Пословна Кореспонденција и комуникација, Национална економија.

ПРИЈАВА ИСПИТА 27. 03. – 31. 03.

КОНСУЛТАЦИЈЕ 03.04. – 07. 04.

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 08. 04. И 09. 04.

Консултативна настава за ванредне испите април 2023.

Српски језик и књижевностМаја Спасојевић
maja.spasojevic@esloznica.rs     
Љиљана Николић
ljiljana.nikolic@esloznica.rs
Енглески језик,
Пословни енглески језик
Данка Лукић 
danka.lukic@esloznica.rs  
Светлана Васић
svetlana.vasic@esloznica.rs
Француски језикДанка Лукић 
danka.lukic@esloznica.rs
Весна Равњак
vesna.ravnjak@esloznica.rs
МатематикаВерица Ђурђевић
verica.djurdjevic@esloznica.rs
Зорица Лакић
zorica.lakic@esloznica.rs
Познавање робе,
Комерцијално познавање робе
Смиља Мишковић
smilja.miskovic@esloznica.rs
Пословна информатикаЗоран Филиповић
zoran.filipovic@esloznica.rs  
Верица Ђурђевић
verica.djurdjevic@esloznica.rs
ИсторијаЂорђе Вукмировић
djordje.vukmirovic@esloznica.rs
МилосаваСавић
milosava.savic@esloznica.rs
Социологија са правима грађанаБиљана Гвозденовић
biljana.gvozdenovic@esloznica.rs
Марица Тадић
marica.tadic@esloznica.rs
Психологија у туризму и угоститељству,
Психологија потрошача
Драганa Симић
dragana.simic@esloznica.rs  
Александра Гајић
psiholog@esloznica.rs
Туристичка географијаДраган Николић
dragan.nikolic@esloznica.rs
Моника Васић
monika.vasic@esloznica.rs
Екологија и заштита животне средине,
Хигијена
ГорданаВасиљевић
gordana.vasiljevic@esloznica.rs
Јустина Јанковић
Агенцијско и хотелијерско пословање,
Маркетинг,
Принципи економије,
Пословна економија,
Економско пословање,
Предузетништво,
Економика туристичких и угоститељских предузећа,
Економика и организација предузећа,
Практична настава,
Рачуноводство,
Јавне финансије,
Пословна кореспонденција и комуникација,
Пословна комуникација,  
Финансије,
Статистика,
Пословна кореспонденција,
Обука у виртуелном предузећу,
Национална економија,
Основи туризма и угоститељства,
Професионална пракса


Вера Петровић
vera.petrovic@esloznica.rs      
Весна Јакшић
vesna.jaksic@esloznica.rs    
Радно право, Право, Правни поступци,
Послови правног промета,
Право интелектуалне својине.
Ивана Веселиновић
ivana.stojanovic@esloznica.rs
Марина Илић Васић
marina.ilic-vasic@esloznica.rs
                      ФизикаМирољуб Станојевић
miroljub.stanojevic@esloznica.rs
Професионална пракса,
Куварство,
Посластичарство.
Љиљана Јовановић
ljiljana.jovanovic@esloznica.rs
Слободан Спасојевић
slobodan.spasojevic@esloznica.rs
Основе услуживањаАлександар Барош
aleksandar.baros@esloznica.rs
Бранко Несторовић
branko.nestorovic@esloznica.rs
Верска наставаРадинкоТешић
radinko.tesic@esloznica.rs  
БранкоМитрић
branko.mitric@esloznica.rs
Ликовна култураДанијела Јелић Младеновић
danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email