015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Комисије матурски и завршни испит (јануaр 2023.)

Кувар

Спасојевић Слободан               slobodan.spasojevic@esloznica.rs

Лазаревић Дејана                      dejana.lazarevic@esloznica.rs

Тодоровић Будимир (екстерни члан)

Матурски рад – смер Кувар, 14.02.2023. у 08:00 часова

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 4-5.2.2023.

Субота 04.02.2023.

08:00-08:45 Српски језик и књижевност (писмени)

08:45-09:30 Математика (писмени)

09:30-10:15 Енглески језик, Пословни Енглески језик (писмени), Француски језик (писмени)

10:15-11:15  Кореспонденција и правни послови, Право, Радно право, Правни поступци, Послови правног промета, Право интелектуалне својине

11:15-11:40 Пословна Информатика

11:40-12:05 Социологија са правима грађана

12:05-12:10 Психологија потрошача

12:10-12:20 Физичко васпитање

12:20-12:25 Екологија и заштита животне средине

12:25-13:05 Историја, Историја (одабране теме)

13:05-13:25 Верска настава

13:25-15:05 Рачуноводство (писмени), Статистика (писмени), Предузетништво,  Маркетинг, Принципи економије, Основи финансија,  Јавне финансије, Финансијско рачуноводствена обука, Практична настава.

Недеља 05.02.2023.

08:00-08:25 Српски језик и књижевност (усмени), Реторика и беседништво.

08:25-08:45 Математика (усмени)

08:45-09:40 Енглески језик, Пословни Енглески језик, Француски језик (усмени)

09:35-09:55 Грађанско васпитање.

09:55-10:40 Географија, Туристичке дестинације света

10:40-10:55 Физика

10:55-12:00 Професионална пракса, Куварство

12:00-12:10 Основе услуживања, Услуживање

12:10-12:25 Музичка култура, Ликовна култура

12:25-13:35 Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Агенцијско и хотелијерско пословање, Економика туристичких предузећа, Пословна економија, Банкарство, Економско пословање, Пословна Кореспонденција, Основи економије, Вештине комуникације.