Са нама се лакше и лепше учи

Консултативна настава за ванредне ученике (јануар 2022)

Српски језик и књижевност

Биљана Туфегџић

biljana.tufegzic@esloznica.rs

Маја Спасојевић

maja.spasojevic@esloznica.rs

Енглески језик, Пословни енглески језик

Светлана Васић

svetlana.vasic@esloznica.rs

Весна Лакановић

vesna.lakanovic@esloznica.rs

Математика

Верица Ђурђевић

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Славица Станојевић

slavica.stanojevic@esloznica.rs

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

Зоран Филиповић

zoran.filipovic@esloznica.rs

Верица Ђурђевић

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Социологија са правима грађана, Логика са етиком

Биљана Гвозденовић

biljana.gvozdenovic@esloznica.rs

Марица Тадић

marica.tadic@esloznica.rs

Физичко васпитање

Предраг Бесеровац

predrag.beserovac@esloznica.rs

Александар Томић

aleksandar.tomic@esloznica.rs

Хемија, Познавање животних намирница, Познавање робе, Комерцијално познавање робе

Смиља Мишковић

smilja.miskovic@esloznica.rs

Бојан Јокић

bojan.jokic@esloznica.rs

Ликовна култура, Уметничко обликовање, Музичка уметност

Данијела Јелић Младеновић

danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs

 

 

Физика

Мирољуб Станојевић

miroljub.stanojevic@esloznica.rs

 

 

Биологија, Хигијена, Екологија и заштита животне средине, Здравствена култура

Гордана Васиљевић

gordana.vasiljevic@esloznica.rs

Јустина Јанковић

 

Радно право, Правни поступци, Послови правног промета, Кореспонденција и правни послови, Увод у право, Матична евиденција, Увод у привредно право, Устав и права грађана

Марина Илић Васић

marina.ilic-vasic@esloznica.rs

Ивана Веселиновић

ivana.veselinovic@esloznica.rs

Верска настава

Радинко Тешић

radinko.tesic@esloznica.rs

Бранко Митрић

branko.mitric@esloznica.rs

Пословна кореспонденција и комуникација, Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Статистика, Монетарна економија и банкарство, Јавне финансије, Банкарско пословање, Савремена пословна кореспонденција, Принципи економије, Предузетништво, Набавка и физичка дистрибуција, Маркетинг,  Национална економија, Техника продаје и услуге купцима, Основи пословања у трговини, Професионална пракса, Практична настава

Јованка Грујић Степанић

jovanka.grujic-stepanic@esloznica.rs

Драгица Петрић Будаковић

dragica.petric-budakovic@esloznica.rs

 

 

Основе услуживања

Ђорђе Марковић

djordje.markovic@esloznica.rs

Александар Барош

aleksandar.baros@esloznica.rs

Психологија потрошача, Психологија у туризму и угоститељству, Психологија у туризму

Снежана Станић

snezana.stanic@esloznica.rs

Александра Гајић

psiholog@esloznica.rs

Економска географија, Географија, Географија културе

Драган Николић

dragan.nikolic@esloznica.rs

Горан Несторовић

goran.nestorovic@esloznica.rs

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Куварство, Националне кухиње, Чоколатерство, Професионална пракса

Дејана Лазаревић

dejana.lazarevic@esloznica.rs

Љиљана Јовановић

ljiljana.jovanovic@esloznica.rs

Историја

Ђорђе Вукмировић

djordje.vukmirovic@esloznica.rs

Милосава Савић

milosava.savic@esloznica.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email