Са нама се лакше и лепше учи

Консултативна настава за ванредне ученике (април 2022)

Српски језик и књижевност

Јелена Тодоровић

jelena.todorovic@esloznica.rs

Љиљана Николић

ljiljana.nikolic@esloznica.rs

Енглески језик

Светлана Васић

svetlana.vasic@esloznica.rs

Зоран Јанковић

zoran.jankovic@esloznica.rs

Математика

Верица Ђурђевић

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Славица Станојевић

slavica.stanojevic@esloznica.rs

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

Зоран Филиповић

zoran.filipovic@esloznica.rs

Верица Ђурђевићverica.djurdjevic@esloznica.rs

Социологија са правима грађана, Социологија, Филозофија

Биљана Гвозденовић

biljana.gvozdenovic@esloznica.rs

Марица Тадић

marica.tadic@esloznica.rs

Физичко васпитање

Јелена Петровић

jelena.petrovic@esloznica.rs

Милан Недељковић

milan.nedeljkovic@esloznica.rs

Хемија, Познавање животних намирница, Познавање робе, Комерцијално познавање робе

Смиља Мишковић

smilja.miskovic@esloznica.rs

Бојан Јокић

bojan.jokic@esloznica.rs

Ликовна култура, Уметничко обликовање, Музичка култура

Данијела Јелић Младеновић

danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs

  

Физика

Мирољуб Станојевић

miroljub.stanojevic @esloznica.rs

  

Биологија, Екологија и заштита животне средине

Гордана Васиљевић

gordana.vasiljevic@esloznica.rs

Јустина Јанковић

 

Послови правног промета, Уставно и привредно право, Устав и права грађана

Илић Васић Марина

marina.ilic-vasic@esloznica.rs

Светлана Јовановић

svetlana.jovanovic@esloznica.rs

Верска настава

Радинко Тешић

radinko.tesic@esloznica.rs

Бранко Митрић

branko.mitric@esloznica.rs

Хотелијерство, Пословна кореспонденција и комуникација, Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Практична настава, Монетарна економија и банкарство, Савремена пословна кореспонденција, Принципи економије, Предузетништво, Маркетинг у туризму и угоститељству, Маркетинг у туризму,  Основи туризма и угоститељства, Професионална пракса, Практична настава, Статистика, Економика и организација предузећа, Маркетинг, Економско пословање, Агенцијско-хотелијерско пословање

Вера Петровић

vera.petrovic@esloznica.rs

Весна Јакшић

vesna.jaksic@esloznica.rs

Основе услуживања

Ђорђе Марковић

djordje.markovic@esloznica.rs

Бранко Несторовић

branko.nestorovic@esloznica.rs

Психологија, Психологија у туризму и угоститељству

Снежана Станић

snezana.stanic@esloznica.rs

Александра Гајић

aleksandra.gajic@esloznica.rs

Економска географија, Географија, Туристичка географија

Драган Николић

dragan.nikolic@esloznica.rs

Горан Несторовић

goran.nestorovic@esloznica.rs

Националне посластице, Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Куварство, Националне кухиње

Дејана Лазаревић

dejana.lazarevic@esloznica.rs

Љиљана Јовановић

ljiljana.jovanovic@esloznica.rs

Историја, Историја(одабране теме)

Ђорђе Вукмировић

djordje.vukmirovic@esloznica.rs

Милосава Савић

milosava.savic@esloznica.rs

Латински језик

Поповић Зољић Снежана

snezana.popovic-zoljic@esloznica.rs

Булатовић Ивана

ivana.bulatovic@esloznica.rs

Руски језик

Булатовић Ивана

ivana.bulatovic@esloznica.rs

Поповић Зољић Снежана

snezana.popovic-zoljic@esloznica.rs

Грађанско васпитање

Горан Несторовић

goran.nestorovic @esloznica.rs

Љиљана Ђунић

ljiljana.djunic@esloznica.rs

Француски језик

Васић Мирјана

mirjana.vasic@esloznica.rs

Булатовић Ивана

ivana.bulatovic@esloznica.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email