Са нама се лакше и лепше учи

Консултативна настава за Ванредне испите новембар/децембар (22.11. – 02.12.) 2022.

Српски језик и књижевност (Реторика и беседништво), Култура језичког изражавања

Лидија Рогулић Зекић:

lidija.rogulic-zekic@esloznica.rs

Биљана Туфегџић: biljana.tufegdzic@esloznica.rs

Енглески језик, Пословни енглески језик

Данка Лукић: danka.lukic@esloznica.rs

Весна Лакановић: vesna.lakanovic@esloznica.rs

Француски језик

Данка Лукић:  danka.lukic@esloznica.rs

Мирјана Васић: mirjana.vasic@esloznica.rs

Математика

Верица Ђурђевић: verica.djurdjevic@esloznica.rs

Зорица Лакић: zorica.lakic@esloznica.rs

Руски језик

Ивана Булатовић: ivana.bulatovic@esloznica.rs

Пословна информатика

Зоран Филиповић: zoran.filipovic@esloznica.rs

Ненад Каитовић: nenad.kaitovic@esloznica.rs

Историја, Историја – одабране теме

Ђорђе Вукмировић:

djordje.vukmirovic@esloznica.rs

Милосава Савић: milosava.savic@esloznica.rs

Социологија са правима грађана, Филозофија

Биљана Гвозденовић:

biljana.gvozdenovic@esloznica.rs

Марица Тадић: marica.tadic@esloznica.rs

Физичко васпитање

Јелена Петровић:

jelena.petrovic@esloznica.rs

Предраг Бесеровац:

predrag.beserovac@esloznica.rs

Комерцијално познавање робе, Познавање животних намирница

Смиља Мишковић: smilja.miskovic@esloznica.rs

Дејан Јокић

Географија, Економска географија,  Општа туристичка географија,  Туристичка географија, Туристичке дестинације света

Моника Васић: monika.vasic@esloznica.rs

Горан Несторовић: goran.nestorovic@esloznica.rs

Биологија, Здравствена култура, Исхрана, екологија и заштита животне средине, Хигијена

Гордана Васиљевић:

gordana.vasiljevic@esloznica.rs

Јустина Јанковић

Агенцијско и хотелијерско пословање, Маркетинг, Пословна комуникација, принципи економије, Пословна економија, економско пословање, Пословна кореспонденција и комуникација, Предузетништво, Економика туристичких и угоститељских предузећа, Практична настава, Рачуноводство, Јавне финансије, Основи туризма и угоститељства, Трговинско пословање, Маркетинг у трговини, Пословна кореспонденција, Основи финансија, психологија потрошача, Статистика, Монетарна економија и банкарство

Ивана Драгићевић: ivana.dragicevic@esloznica.rs

Сања Јосиповић: sanja.radicevic@esloznica.rs

Увод у јавну администрацију, Вештине комуникације, Уставно и привредно право, Кореспонденција и правни послови, Увод у право, Организација државе.

Илић Васић Марина: marina.ilic-vasic@esloznica.rs

Ивана Веселиновић: ivana.veselinovic@esloznica.rs

Професионална пракса, Куварство

Дејана Лазаревић: dejana.lazarevic@esloznica.rs

Љиљана Јовановић: ljiljana.jovanovic@esloznica.rs

Основе услуживања

Ђорђе Марковић: djordje.markovic@esloznica.rs

Бранко Несторовић: branko.nestorovic@esloznica.rs

Грађанско васпитање

Горан Несторовић: goran.nestorovic@esloznica.rs

Данка Лукић: danka.lukic@esloznica.rs

Верска настава

Радинко Тешић: radinko.tesic@esloznica.rs

Бранко Митрић: branko.mitric@esloznica.rs

Ликовна култура

Данијела Јелић Младеновић:

danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email