Кулинарски техничар (4 степен, 30 ученика)

Називквалификације:  Кулинарски техничар
Подручјерада: Трговина, угоститељство и туризам
Нивоквалификације:IV
Трајањеобразовања: четиригодине
Сврхаквалификације:припремање националинх јела и посластица, спремање јела и посластица познатих кухиња других народа, израда норматива утрошка материјала за спремање јела

Током школовања акценат  је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у кухињи па тако ученици током све четири године изучавају наставни предмет Куварство са практичном наставом.

Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу матурски испит из српског језика и књижевности и кулинарства са практичном наставом као обавезних предмета и једног наставног предмета по сопственом избору. По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на факултетима и високим школама.

Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у  ресторане и хотеле.

Радне компетенције кулинарског техничара:

-   Припрема, сервира и декорише – предјела (хладна и топла), салате и зимнице, супе, чорбе и потаже, готовајела, јела попоруџбини, јела са роштиља, јела од риба, варива и прилоге, основне посластице;

-   Саставља јеловник и мени карту;

-   Израђује основне калкулације.

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

IV разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

ОПШТЕОБРАЗОВНИ

1.

Српски језик и књижевност

3

105

3

102

3

96

3

87

2.

Страни језик

2

70

2

68

2

64

2

58

3.

Социологија

       

2

64

   

4.

Филозофија

           

2

58

5.

Историја

2

70

2

68

       

6.

Музичка уметност

1

35

           

7.

Ликовна култура

   

1

34

       

8.

Физичковаспитање

2

70

2

68

2

64

2

58

9.

Математика

3

105

3

102

2

64

2

58

10.

Рачунарство и информатика

2

70

2

68

       

11.

Географија

2

70

1

34

       

12.

Физика

2

70

2

68

       

13.

Хемија

2

70

2

68

       

14.

Биологија

2

70

2

68

       

15.

Устав и права грађана

       

1

32

   

Б

СТРУЧНИ

16.

Основитуризма и угоститељства

2

70

           

17.

Хигијена

2

70

           

18.

Економика и организација предузећа

   

2

68

       

19.

Психологија

       

2

64

   

20.

Уметничко обликовање

       

2

64

   

21.

Туристичка географија

       

2

64

2

58

22.

Познавање робе

       

2

64

2

58

23.

Наука о исхрани

           

2

58

24.

Хотелијерство

           

2

58

25.

Маркетинг у туризму

           

2

58

26.

Куварство са практичном наставом

5

175

8

272

11

352

10

290

В

ИЗБОРНИ

27.

Верска настава / Грађанско васпитање

1

35

1

34

1

32

1

29

 

УКУПНО

33

1155

33

1122

32

1024

32

928