Упис 2020/2021

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

1) Пријаву за упис;

2) Уверење о положеном завршном испиту; 

3) Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу

Извод из матичне књиге рођених школа ће уз претходан захтев родитеља прибавити електронским путем.

 

ПЛАН УПИСА 2020/2021

 

Рб

НАЗИВ ПОДРУЧЈА РАДА

-Образовни профил-

3. годишњи

образовни

профил

4. годишњи

образовни

профил

Свега

 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

 

120

120

1.

Економски техничар

 

30

30

2.

Финансијски техничар

 

30

30

3.

Правно-пословни техничар

 

30

30

4.

Комерцијалиста

 

30

30

 

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 60 60 120

1.

Туристичко-хотелијерски техничар

 

30

30

2.

Кулинарски техничар

 

30

30

3.

Кувар (дуално)

30

 

30

4.

Конобар (дуално)

30

 

30

 

 

2. годишњи

образовни профил

 

 

 

УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

10

 

10

1.

Сервир

10

 

10

 

УКУПНО УЧЕНИКА

70

180

250

 

УКУПНО ОДЕЉЕЊА

3

6

9

Ученички лист