Запослени

ДИРЕКТОР

Деспотовић Миодраг

СЕКРЕТАР

Филиповић Катарина

ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ

Симић Драгана

Гајић Александра

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Весић Биљана

Тодоровић Јелена

Спасојевић Маја

Репић Јована

Старчевић Сања

Туфегџић Биљана

Лојаничић Катарина

 СТРАНИ ЈЕЗИК

Снежана Поповић Зољић

Јанковић Зоран

Лакановић Весна

Стојановић Гордана

Лукић Данка

Васић Светлана

Чикарић Оливера

Васић Мирјана

Станић Весна

Булатовић Ивана

Равњак Весна

Нинић Славка

Владић Дарко

МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА

Јевтић Добривоје

Аврамовић Љиљана

Јелић Мл. Данијела

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Томић Александар

Недељковић Милан

Бесеровац Предраг

Петровић Јелена

ПСИХОЛОГИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА...

Гајић Александра

Митровић Слађана

Тадић Марица

Станић Снежана

Гвозденовић Биљана

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА

Радић Татјана

Вукмировић Ђорђе

Васић Моника

Николић Драган

Неговановић Милош

Савић Милосава

Несторовић Горан

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Благојевић Јасмина

Ђурђевић Верица

Карапанџић Радован

Лакић Зорица

Ђурић Тања

Станојевић Славица

Филиповић Зоран

Каитовић Ненад

ХЕМИЈА, ФИЗИКА И БИОЛОГИЈА

Ковач Бојана

Васиљевић Гордана

Станојевић Мирољуб

Барош Александар

Мишковић Смиља

ПРАВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Лазић Милена

Радић Александар

Јовановић Светлана

Стојановић Ивана

Илић Васић Марина

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Милошевић Гордана

Радичевић Сања

Павловић Јелена

Радић Светлана

Петровић Вера

Петровић М Јелена

Мијић Јованка

Вуловић Милена

Којић Милица

Јакшић Весна

Лазаревић Вера

Јевтић Станија

Спајић Снежана

Стошић Ката

Петрић Будаковић Драгица

Репић Бранка

Божић Радмила

Ђунић Љиљана

Савић Александра

Павић Дарко

Кнежевић Јелена

Вукмировић Ристо

Тимотић Никола

Марић Душан

Ивановић Станка

Ристановић Стана

Томић Владан

Драгићевић Ивана

Станковић Слађана

Станић Тијана

Шотра Милица

Андрић Весна

УГОСТИТЕЉСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Марковић Ђорђе

Лазаревић Дејана

Симић Драгана

Спасојевић Слободан

Севић Милорад

Јовановић Љиљана

ВЕРСКА НАСТАВА

Тешић Радинко

Митрић Бранко