Историјат школе

Преглед развоја школе

            Септембра 1955. године почела је са радом Средња економска школа у Лозници, као прва потпуна средња школа у Лозничком срезу, намењена школовању кадрова економско-комерцијалне, финансијске и административне струке. Свој процват доживљава током седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века, а највећи број уписаних ученика бележи се у школској 1978/1979 години, када је у 64 одељења било уписано 2092 ученика. Од 1981. године школа је проширила своју делатност у подручју рада трговина, угоститељство и туризам где се по специјалном програму школују деца са сметњама у развоју, као и образовањем за пети степен стручности.Свом изворном имену када ће постати Средња економска школа у Лозници враћа се 1990. године и тај назив и данас важи.

             У неколико последњих година, због пада броја свршених ученика основних школа, смањује се и број ученика наше Школе, што се види и из табеле:

Школска год.

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Број одељења

45

44

43

41

40

37

36

35

33

33

            Данас Средња економска школа образује и васпитава редовне и ванредне ученике из два подручја рада

а) Економија, право и администрација–у IV степену стручности

б) Трговина, угоститељство и туризам –од II до IV степена стручности.