Raspored polaganja maturskih i završnih ispita (JUN 2021)

07.06. 08:30    Sednica ispitnog odbora

07.06. 09:00   Srpski jezik i književnost

IV1učionica br. 1, 2

07.06. 09:15   Srpski jezik i književnost

IV2učionica br. 3, 4

07.06. 09:30   Srpski jezik i književnost

IV3učionica br. 5, 6

07.06. 09:45   Srpski jezik i književnost

IV4učionica br. 12, 13

07.06. 12:00   Srpski jezik i književnost

IV5učionica br. 1, 2

07.06. 12:15   Srpski jezik i književnost

IV6učionica br. 3, 4

07.06. 12:30   Srpski jezik i književnost

IV7učionica br. 5, 6

07.06. 08:00   Servir – završni rad

07.06. 09:00   Završni rad (Poslastičar) I grupa

08.06. 08:00   Završni rad (Poslastičar) II grupa

08.06. 08:00   Ekonomski tehničar, praktičan rad (teorijski deo) učionica br. 1, 2

08.06. 08:30   Finansijski tehničar, praktičan rad ( teorijski deo) učionica br. 3, 4

08.06. 09:00   Pravni tehničar, praktičan rad ( teorijski deo) učionica br. 5, 6

08.06. 08:15   Kulinarski tehničar, izborni predmet – učionica br. 7 I grupa

08.06. 10:15   Kulinarski tehničar, izborni predmet – učionica br. 7 II grupa

08.06. 08:00   Komercijalista, praktičan rad (kabinet) I grupa

08.06. 11:00   Komercijalista, praktičan rad (kabinet) II grupa

08.06. 14:00   Komercijalista, praktičan rad (kabinet) III grupa

08.06. 08:00  Turistički tehničar, praktičan rad (kabinet) zadatak A I grupa

08.06. 11:00  Turistički tehničar, praktičan rad (kabinet) zadatak A II grupa

08.06. 14:00  Turistički tehničar, praktičan rad (kabinet) zadatak A III grupa

09.06. 08:00   Završni rad (Konobar) I grupa

09.06. 12:00   Završni rad (Konobar) II grupa

09.06. 08:00   Završni rad (Trgovac) I grupa

09.06. 08:00   Završni rad (Kuvar) I grupa

09.06. 12:00   Završni rad (Kuvar) II grupa

09.06. 08:00   Kulinarski tehničar, praktičan rad (učionica br. 7) I grupa

09.06. 10:00   Kulinarski tehničar, praktičan rad (učionica br. 7) II grupa

09.06. 08:00    Turistički tehničar, praktičan rad (učionica br. 10, 11) zadatak B

09.06. 08:00   Ekonomski tehničar, izborni predmet – učionica br. 1 I grupa

09.06. 08:15   Finansijski tehničar, izborni predmet – učionica br. 3 I grupa

09.06. 08:30   Pravni tehničar, izborni predmet – učionica br. 13 I grupa

09.06. 10:00   Ekonomski tehničar, izborni predmet – učionica br. 1 II grupa

09.06. 10:15   Finansijski tehničar, izborni predmet – učionica br. 3 II grupa

09.06. 10:30   Pravni tehničar, izborni predmet – učionica br. 13 II grupa

09.06. 11:00   Završni rad (Trgovac) II grupa

09.06. 08:00   Poslovni administrator, praktičan rad (kabinet) I grupa

09.06. 11:00   Poslovni administrator, praktičan rad (kabinet) II grupa

09.06. 14:00   Poslovni administrator, praktičan rad (kabinet) III grupa

10.06. 08:00   Ekonomski tehničar, odbrana rada  (učionica br.1) I grupa

10.06. 08:15   Finansijski tehničar, odbrana rada (učionica br. 3) I grupa

10.06. 08:30   Pravni tehničar, odbrana rada (učionica br. 13) I grupa

10.06. 10:00   Ekonomski tehničar, odbrana rada  (učionica br.1) II grupa

10.06. 10:15   Finansijski tehničar, odbrana rada (učionica br. 3) II grupa

10.06. 10:30   Pravni tehničar, odbrana rada (učionica br. 13) II grupa

10.06. 11:00   Provera stručno-teorijskih znanja (KOM, PA i TT)

Komercijalista – učionica br. 1, 2 i 3

Poslovni administrator – učionica br. 4, 5 i 6

Turistički tehničar – učionica br. 11, 12 i 13

10.06. 08:00   Kulinarski tehničar, praktičan rad – odbrana rada  I grupa

10.06. 10:00   Kulinarski tehničar, praktičan rad – odbrana rada  II grupa

10.06. 12:00   Kulinarski tehničar, praktičan rad – odbrana rada  III grupa

11.06. 08:00   Završni rad (Konobar) III grupa

11.06. 08:00   Završni rad (Kuvar) III grupa

11.06. 14:00    Sednica ispitnog odbora