Raspored polaganja ispita za vanredne učenike (Novembar 2021)

Subota 27. novembar 2021

 

08:15-09:00

Srpski jezik i književnost (pismeni)

Ljiljana Nikolić

Maja Spasojević

09:00-09:45

Engleski jezik (pismeni), Poslovni engleski jezik (pismeni)

Svetlana Vasić

Vesna Lakanović

09:45-10:30

Ruski jezik (pismeni)

Ivana Bulatović

Vesna Lakanović

10:30-11:15

Matematika (pismeni)

Verica Đurđević

Slavica Stanojević

11:15-11:35

Poslovna informatika, Računarstvo i informatika

Zoran Filipović

Verica Đurđević

11:3512:05

Filozofija, Sociologija sa pravima građana, Sociologija, Logika sa etikom

Biljana Gvozdenović

Marica Tadić

12:05-12:15

Fizičko vaspitanje

Milan Nedeljković

Jelena Petrović

12:15-12:45

Hemija, Poznavanje robe, Nauka o ishrani, Ishrana

Smilja Mišković

Bojan Jokić

12:45-13:00

Muzička umetnost, Likovna kultura

Danijela Jelić Mladenović

Dobrivoje Jevtić

13:00-13:15

Fizika

Miroljub Stanojević

13:15-13:55

Biologija, Ekologija, Higijena, Zdravstvena kultura, Ekologija i zaštita životne sredine

Gordana Vasiljević

Justina Janković

13:55-14:30

Radno pravo, Pravo, Ustavno i privredno pravo, Pravni postupci, Poslovi pravnog prometa, Organizacija države

Ilić Vasić Marina

Ivana Veselinović

14:30-14:40

Verska nastava

Radinko Tešić

Branko Mitrić

14:40-15:40

Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Računovodstvo (pismeni), Statistika (pismeni), Monetarna ekonomija i bankarstvo, Hotelijerstvo

Milica Kojić

Ivana Čevičelov Dimitrić

 

Nedelja 28. novembar 2021

 

08:15-08:50

Engleski jezik (usmeni), Poslovni engleski jezik (usmeni)

Svetlana Vasić

Vesna Lakanović

08:50-09:05

Ruski jezik (usmeni)

Ivana Bulatović

Vesna Lakanović

09:05-09:35

Srpski jezik i književnost (usmeni)

Ljiljana Nikolić

Maja Spasojević

09:35-10:00

Matematika (usmeni)

Verica Đurđević

Slavica Stanojević

10:00-10:10

Građansko vaspitanje

Ljiljana Đunić

Goran Nestorović

10:10-10:30

Turistička geografija, Geografija,

Dragan Nikolić

Goran Nestorović

10:30-11:30

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, Profesionalna praksa, Kuvarstvo

Dejana Lazarević

Ljiljana Jovanović

11:30-11:40

Poslastičarstvo

Dejana Lazarević

Dragana Simić

11:40-12:00

Istorija

Đorđe Vukmirović

Milosava Savić

12:00-13:30

Računovodstvo (usmeni), Statistika (usmeni), Osnove turizma i ugostiteljstva, Javne finansije, Bankarsko poslovanje, Praktična nastava, Savremena poslovna korespondencija, Principi ekonomije, Trgovinsko poslovanje

Milica Kojić

Ivana Čevičelov Dimitrić