015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Организација наставе септембар 2020

I и II разред ПРВА смена (почетак 8:00)

III и IV разред ДРУГА смена (почетак 14:10)

Сви часови су скраћени и ученици се деле на две групе, тако да једне недеље ученици прате наставу у школи, а другу на даљину. Групе се смењују на сваких седам дана. Поделу ученика на групе врше одељењске старешине.