Kulinarski tehničar (4 stepen, 30 učenika)

Nazivkvalifikacije:  Kulinarski tehničar
Područjerada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Nivokvalifikacije:IV
Trajanjeobrazovanja: četirigodine
Svrhakvalifikacije:pripremanje nacionalinh jela i poslastica, spremanje jela i poslastica poznatih kuhinja drugih naroda, izrada normativa utroška materijala za spremanje jela

Tokom školovanja akcenat  je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u kuhinji pa tako učenici tokom sve četiri godine izučavaju nastavni predmet Kuvarstvo sa praktičnom nastavom.

Polaganje mature je organizovano tako da učenici polažu maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti i kulinarstva sa praktičnom nastavom kao obaveznih predmeta i jednog nastavnog predmeta po sopstvenom izboru. Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na fakultetima i visokim školama.

Pored teorijske nastave i časova vežbi u školi, učenici se upućuju i na praktičnu nastavu u  restorane i hotele.

Radne kompetencije kulinarskog tehničara:

–   Priprema, servira i dekoriše – predjela (hladna i topla), salate i zimnice, supe, čorbe i potaže, gotovajela, jela poporudžbini, jela sa roštilja, jela od riba, variva i priloge, osnovne poslastice;

–   Sastavlja jelovnik i meni kartu;

–   Izrađuje osnovne kalkulacije.

R.b.PredmetiI razredII razredIII razredIV razred
Ned.God.Ned.God.Ned.God.Ned.God.
AOPŠTEOBRAZOVNI
1.Srpski jezik i književnost31053102396387
2.Strani jezik270268264258
3.Sociologija    264  
4.Filozofija      258
5.Istorija270268    
6.Muzička umetnost135      
7.Likovna kultura  134    
8.Fizičkovaspitanje270268264258
9.Matematika31053102264258
10.Računarstvo i informatika270268    
11.Geografija270134    
12.Fizika270268    
13.Hemija270268    
14.Biologija270268    
15.Ustav i prava građana    132  
BSTRUČNI
16.Osnoviturizma i ugostiteljstva270      
17.Higijena270      
18.Ekonomika i organizacija preduzeća  268    
19.Psihologija    264  
20.Umetničko oblikovanje    264  
21.Turistička geografija    264258
22.Poznavanje robe    264258
23.Nauka o ishrani      258
24.Hotelijerstvo      258
25.Marketing u turizmu      258
26.Kuvarstvo sa praktičnom nastavom517582721135210290
VIZBORNI
27.Verska nastava / Građansko vaspitanje135134132129
 UKUPNO33115533112232102432928