015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Консултативна наставa за ванредне ученике (НОВЕМБАР 2020)

Наставни предмет

Наставник

e-mail

Биологија, Хигијена  

Гордана Васиљевић

gordanavasiljevic.eko@gmail.com

  

Економика туристичких и угоститељских предузећа, Основи туризма и угоститељства, Основи економије, Агенцијско и хотелијерско пословање, Професионална пракса (туристички техничар), Статистика, Основи трговине, Пословна комуникација, Техника продаје и услуге купцима, Маркетинг у трговини, Основи пословања у трговини, Практична настава (трговац), Хотелијерство, Маркетинг у туризму

Драгица Будаковић Петрић

dragicape@gmail.com

Милена Вуловић

vulovic.milena@yahoo.com

Куварство са практичном наставом, Куварство, Професионална пракса (кувар), Посластичарство, Професионална пракса (посластичар)

Љиљана Јовановић

ljiljanajovanovic.lo@gmail.com

Дејана Лазаревић

dejanalazarevic@yahoo.com

Српски језик и књижевност

Маја Спасојевић

maja90maki@gmail.com

Лидија Рогулић Зекић

lidija.zekic22@gmail.com

Историја

Милош Неговановић

elnegovani@gmail.com

Ђорђе Вукмировић

djordje.r.vukmirovic@gmail.com

Основи правних поступака

Светлана Јовановић

svetlanacecazoran1965@gmail.com

Марина Илић Васић

marinailic2503@gmail.com

Верска настава

Радинко Тешић

radinkotesic@gmail.com

Бранко Митрић

branko_billy@hotmail.com

Математика

Верица Ђурђевић

prof.verica@gmail.com

Славица Станојевић

miroljubstanojevic@mts.rs

Енглески језик

Зоран Јанковић

gingertoxiqo@yahoo.com

Светлана Васић

svetlana.vasic12@gmail.com

Туристичка географија, Географија

Драган Николић

vidra12@open.telekom.rs

Горан Несторовић

gorannestorovic75@gmail.com

Рачунарство и информатика, Пословна информатика у туризму и угоститељству

Зоран Филиповић

profesorfilipovic@gmail.com

Верица Ђурђевић

prof.verica@gmail.com

Наука о исхрани, Познавање робе, Хемија

Смиља Мишковић

smiljaloznica@gmail.com

Бојана Ковач

bojana.kovac13@gmail.com

Филозофија

Биљана Гвозденовић

biljana.gvozdenovic@gmail.com

Марица Тадић

tadicmarica62@gmail.com

Грађанско васпитање

Александра Савић

aleksandra69savic@hotmail.com

Горан Несторовић

gorannestorovic75@gmail.com

Ликовна култура

Јелић Мл. Данијела

denisee@open.telekom.rs

  

Физика

Мирољуб Станојевић

miroljubstanojevic@mts.rs

  

Услуживање

Марковић Ђорђе

djordjem015@gmail.com

Симић Драгана

dragana.disic.lo@gmail.com

Консултативна настава се одржава до 27. новембра путем електронске поште