Са нама се лакше и лепше учи

Консултативна настава за ванредне ученике (август 2022)

 

Српски језик и књижевност, Реторика

Лидија Рогулић Зекић

lidija.rogulic-zekic@esloznica.rs

Љиљана Николић

ljiljana.nikolic@esloznica.rs

Енглески језик, Пословни енглески језик

Светлана Васић

svetlana.vasic@esloznica.rs

Зоран Јанковић

zoran.jankovic@esloznica.rs

Математика

Верица Ђурђевић

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Славица Станојевић

slavica.stanojevic@esloznica.rs

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

Зоран Филиповић

zoran.filipovic@esloznica.rs

Верица Ђурђевић

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Социологија са правима грађана, Логика са етиком, Филозофија

Биљана Гвозденовић

biljana.gvozdenovic@esloznica.rs

Марица Тадић

marica.tadic@esloznica.rs

Физичко васпитање

Јелена Петровић

jelena.petrovic@esloznica.rs

Милан Недељковић

milan.nedeljkovic@esloznica.rs

Хемија, Познавање робе, Наука о исхрани

Смиља Мишковић

smilja.miskovic@esloznica.rs

Бојан Јокић

bojan.jokic@esloznica.rs

Физика

Мирољуб Станојевић

miroljub.stanojevic @esloznica.rs

 

 

Биологија, Здравствена култура, Исхрана

Гордана Васиљевић

gordana.vasiljevic@esloznica.rs

Јустина Јанковић

 

Право

Илић Васић Марина

marina.ilic-vasic@esloznica.rs

Ивана Веселиновић

ivana.veselinovic@esloznica.rs

Верска настава

Радинко Тешић

radinko.tesic@esloznica.rs

Бранко Митрић

branko.mitric@esloznica.rs

Девизно и цариснко пословање, Хотелијерство, Банкарство, Економско пословање, Пословна кореспонденција и комуникација, Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство,  Економија, Принципи економије, Предузетништво, Маркетинг у туризму и угоститељству, Маркетинг у туризму,  Основи туризма и угоститељства, Осигурање, Професионална пракса, Статистика, Пословно-административна обука, Економика и организација трговинских предузећа

Јованка Мијић

jovanka.mijic@esloznica.rs

Дарко Павић

darko.pavic@esloznica.rs

Основе услуживања

Ђорђе Марковић

djordje.markovic@esloznica.rs

Бранко Несторовић

branko.nestorovic@esloznica.rs

Економска географија, Општа туристичка географија, Туристичка географија

Драган Николић

dragan.nikolic@esloznica.rs

Горан Несторовић

goran.nestorovic@esloznica.rs

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Куварство, Националне кухиње

Дејана Лазаревић

dejana.lazarevic@esloznica.rs

Љиљана Јовановић

ljiljana.jovanovic@esloznica.rs

Историја

Ђорђе Вукмировић

djordje.vukmirovic@esloznica.rs

Милосава Савић

milosava.savic@esloznica.rs

Грађанско васпитање

Горан Несторовић

goran.nestorovic @esloznica.rs

Љиљана Ђунић

ljiljana.djunic@esloznica.rs

Немачки језик

Чикарић Оливера

olivera.cikaric@esloznica.rs

Светлана Васић

svetlana.vasic@esloznica.rs

Консултативна настава обавља се од 15.08.-19.08., а полагање испита обавиће се 20. и 21.08.2022.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email