Konsultativna nastava za vanredne učenike (AVGUST 2020)

 

Nastavni predmet

Nastavnik

e-mail

Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Statistika, Monetarna ekonomija i bankarstvo, Računovodstvo, Marketing, Osnovi finansija, Finansijsko poslovanje, Preduzetništvo, Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća, Profesionalna praksa, Marketing u turizmu i ugostiteljstvu

Milica Šotra

sotra.milica@esloznica.rs

Dušan Marić

maric.dusan@esloznica.rs

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, Kuvarstvo, Nacionalne kuhinje

Dejana Lazarević

lazarevic.dejana@esloznica.rs

Ljiljana Jovanović

jovanovic.ljiljana@esloznica.rs

Srpski jezik i književnost

Jelena Todorović

todorovic.jelena@esloznica.rs

Lidija Rogulićl.rogulic@hotmail.com

Istorija

Đorđe Vukmirović

djordje.r.vukmirovic@gmail.com

Milosava Savićmilosavasavic@gmail.com

Ustavno i privredno pravo, Sociologija sa pravima građana

Svetlana  Jovanović

svetlanacecazoran1965@gmail.com

Marina Ilić Vasić

ilic.vasic.marina@esloznica.rs

Verska nastava

Radinko Tešić

tesic.radinko@esloznica.rs

Branko Mitrić

mitric.branko@esloznica.rs

Matematika

Verica Đurđević

djurdjevic.verica@esloznica.rs

Slavica Stanojević

stanojevic.slavica@esloznica.rs

Engleski jezik

Vesna Lakanović

lakanovic.vesna@esloznica.rs

Zoran Janković

jankovic.zoran@esloznica.rs

Osnove usluživanja

Đorđe Marković

markovic.djordje@esloznica.rs

Dragana Simić

simic.d.dragana@esloznica.rs

Turistička geografija

Dragan Nikolić

nikolic.dragan@esloznica.rs

Monika Vasić

vasic.monika@esloznica.rs

Poznavanje robe, Nauka o ishrani

Smilja Mišković

miskovic.smilja@esloznica.rs

Bojana Kovač

kovac.bojana@esloznica.rs

Filozofija, Sociologija

Biljana Gvozdenović

biljana.gvozdenovic@gmail.com

Marica Tadić

tadic.marica@esloznica.rs

Poslovna informatika,

Verica Đurđević

djurdjevic.verica@esloznica.rs

Zoran Filipović

filipovic.zoran@esloznica.rs

Fizičko vaspitanje

Jelena Petrović

petrovic.jelena@esloznica.rs

Milan Nedeljković

nedeljkovic.milan@esloznica.rs

Umetničko oblikovanje

Danijela Jelić Mladenović

jelic.danijela@esloznica.rs

  

Konsultativna nastava se održava do 14. avgusta putem elektronske pošte