Raspored polaganja ispita za vanredne učenike (AVGUST 2020)

Ponedeljak 17. avgust 2020

 

08:30-09:15

Srpski jezik i književnost (pismeni)

Jelena Todorović

Lidija Rogulić

09:15-09:40

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, Kuvarstvo, Nacionalne kuhinje

Dejana Lazarević

Ljiljana Jovanović

09:4010:30

Poznavanje robe, Nauka o ishrani

Smilja Mišković

Bojana Kovač

10:30-11:00

Turistička geografija


Dragan Nikolić

Monika Vasić

11:00-11:10

Umetničko oblikovanje

Danijela Jelić Mladenović

 

11:10-11:55

Engleski jezik (pismeni)

Vesna Lakanović

Zoran Janković

11:55-12:40

Matematika (pismeni)

Verica Đurđević

Slavica Stanojević

12:40-13:00

Poslovna informatika

Verica Đurđević

Zoran Filipović

13:00-14:00

Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Statistika(pismeni), Monetarna ekonomija i bankarstvo, Računovodstvo(pismeni), Marketing, Osnovi finansija, Finansijsko poslovanje

Milica Šotra

Dušan Marić

 

Utorak 18. avgust 2020

 

08:30-08:50

Srpski jezik i književnost (usmeni)

Jelena Todorović

Lidija Rogulić

08:50-09:10

Engleski jezik (usmeni)

Vesna Lakanović

Zoran Janković

09:10-09:40

Matematika (usmeni)

Verica Đurđević

Slavica Stanojević

09:40-09:50

Istorija

Đorđe Vukmirović

Milosava Savić

09:50-10:00

Osnove usluživanja

Đorđe Marković

Dragana Simić

10:00-10:30

Verska nastava

Radinko Tešić

Branko Mitrić

10:30-11:00

Ustavno i privredno pravo, Sociologija sa pravima građana

Svetlana Jovanović

Marina Ilić Vasić

11:00-11:20

Fizičko vaspitanje

Jelena Petrović

Milan Nedeljković

11:20-11:50

Filozofija, Sociologija

Biljana Gvozdenović

Marica Tadić

11:50-13:00

Statistika(usmeni), Računovodstvo(usmeni), Preduzetništvo, Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća, Profesionalna praksa, Marketing u turizmu i ugostiteljstvu

Milica Šotra

Dušan Marić