Raspored polaganja ispita za vanredne učenike (april 2020)

Ponedeljak 01. jun 2020

 

08:30-09:00

Verska nastava

Tešić Radinko

Mitrić Branko

09:00-09:45

Psihologija

Stanić Snežana

Gajić Aleksandra

09:45-10:45

Sociologija, Filozofija

Gvozdenović Biljana

Tadić Marica

10:45-11:45

Umetničko oblikovanje

Jelić Ml. Danijela

Jevtić Dobrivoje

11:4512:30

Francuski jezik (pismeni)

Vasić Mirjana

Lukić Nikola

11:45-12:30

Engleski jezik (pismeni)

Lakanović Vesna

Janković Zoran

12:30-13:15

Matematika (pismeni)

Đurđević Verica

Đurić Tanja

13:15-14:00

Srpski jezik i književnost (pismeni)

Todorović Jelena

Starčević Sanja

14:00-15:00

Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Trgovinsko poslovanje, Računovodstvo (pismeni)

Stanić Tijana

Andrić Vesna


Utorak 2. jun 2020

 

08:30-09:00

Istorija

Vukmirović Đorđe

Negovanović Miloš

09:00-09:45

Pravo, Ustav i prava građana

Jovanović Svetlana

Ilić Vasić Marina

09:45-11:10

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

Lazarević Dejana

Jovanović Ljiljana

11:10-12:10

Turistička geografija, Ekonomska geografija, Geografija

Nikolić Dragan

Nestorović Goran

12:10-13:00

Poznavanje robe, Komercijalno poznavanje robe, Nauka o ishrani

Mišković Smilja

Kovač Bojana

13:00-13:15

Francuski jezik (usmeni)

Vasić Mirjana

Lukić Nikola

13:15-13:30

Engleski jezik (usmeni)

Lakanović Vesna

Janković Zoran

13:30-14:00

Matematika (usmeni)

Đurđević Verica

Đurić Tanja

14:00-14:15

Srpski jezik i književnost (usmeni)

Todorović Jelena

Starčević Sanja

14:15-15:00

Računovodstvo (usmeni), Savremena poslovna korespodencija, Praktična nastava, Marketing, Nacionalna ekonomija, Hotelijerstvo, Marketing u turizmu,

Agencijsko-hotelijersko poslovanje

Stanić Tijana

Andrić Vesna