Poslastičar (3 stepen, 15 učenika)

Nazivkvalifikacije:  Poslastičar
Područjerada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Nivokvalifikacije: III
Trajanjeobrazovanja: trigodine
Svrhakvalifikacije:Priprema, dekorisanje i serviranjetoplih, hladnih i suvihposlastica

Stručnekompetencije:

  • ·         Organizovanje sopstvenog rada i radnogmesta
  • ·         Prijem, obrada, pakovanje i skladištenje namirnica i gotovih poslastica
  • ·         Priprema toplih, hladnih i suvih poslastica
  • ·         Prijem i izdavanje porudžbine
  • ·         Vođenje evidencija

Ciljevi stručnog obrazovanja

       Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil poslastičar  je osposobljavanje učenika za pripremu, dekorisanje i serviranje toplih, hladnih i suvih poslastica.    

 Pored teorijske nastave i časova vežbi u školi, učenici koji se školuju u obrazovnom profilu poslastičari se upućuju i na praktičnu nastavu u restorane i hotele.

Praktična nastava obavlja se u drugom i trećem razredu po 6 časova nedeljno, u ugostiteljskim poslovnim jedinicama sa kojima škola ima ugovor o saradnji, a blok- nastava 60 časova u prvom, 90časova u drugom, 120 časova u trećem razredu.i profesionalna praksa-30 časova na kraju prve i 60 časova na kraju druge školske godine .Na taj način, učenici imaju mogućnosti da potvrde sva teorijska znanja iz stručnih nastavnih predmeta, stiču znanja i veštine u svim potrebnim oblastima rada. Poslastičar  može na  staviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija.

Poslastičar se bavi pripremom i ukrašavanjem toplih i hladnih poslastica: kolača, torti, kremova, sladoleda i sl. Obezbeđuje odgovarajuće namirnice koje su veoma osetljive, pa posebno vodi računa o njihovom kvalitetu i roku trajanja.U radu koristi kuvarski i poslastičarski pribor, alate i mašine.Osim toga, bave se i serviranjem, prodajom i distribucijom gotovih proizvoda. Poslastičari mogu da rade u industrijskoj proizvodnji sladoleda i konditorskih proizvoda (slatkiša), u poslastičarnicama, u kuhinjama  ugostiteljskih  objekata i restorana.

R.b.PredmetiI razredII razredIII razred
Ned.God.Ned.God.Ned.God.
AOPŠTEOBRAZOVNI
1.Srpski jezik i književnost3102264260
2.Strani jezik268264  
3.Fizičko i  vaspitanje 268264260
4.Matematika268264130
5.Računarstvo i informatika268    
6.Istorija    260
7.Hemija134    
8.Ekologija i zaštita životne sredine  132  
9.Geografija134    
10.Sociologija sa pravima građana    130
BSTRUČNI
11.Zdravstvena kultura268    
12.Osnove turizma i ugostiteljstva268    
13.Ishrana268    
14.Poslastičarstvo12408

+60

18576

+90

16480

+120

15.Osnoveusluživanja    130
16.Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća  132  
17.Turistička geografija  132  
18.Nacionalne poslastice    260
20.Preduzetništvo    260
21.Profesionalna praksa 30 60  
GIZBORNI
22.Verska nastava/Građanskovaspitanje135132129
23.Izborni predmeti prema programu obrazovnog profila 68264260