Са нама се лакше и лепше учи

Календар послова за јул и август 2022.

ЗА ПЕРИОД ЈУЛ 2022.

14.07. у 8 ч – 20.07. у 24 ч Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

14. и 15.07. 08-15 ч      Подношење пријаве за упис у средње школе за први уписни круг непосредно у школи

16.07. 08-15 ч               Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи

ЗА ПЕРИОД АВГУСТ 2022.

08.08. – 11.08.2022.      Пријава испита ванредних ученика

10.08 – 12.08.2022.       Подношење пријава за полагање  поправних испита 

10.08 – 12.08.2022.       Подношење пријава за полагање  матурског  и  завршног испита за редовне ученике 

15.08. – 19.08.2022.      Консултације за ванредне ученике

15.08. – 19.08.2022.      Припреме за полагање поправних испита

20.08. и 21.08.2022.     Испити ванредних ученика

22.08.2022. у 9:00        Седница  наставничког већа

22.08. и 23.08.2022.     Полагање поправних испита

22.08.2022.                    Подношење пријава за полагање  матурског и  завршног испита за ванредне ученике 

22.08. – 24.08.2022.      Припремна настава за полагање матурског и  завршног испита

25.08.2022. у 08:00      Седница испитног одбора

25.08. – 30.08.2022.      Полагање матурског и завршног испита

26. и 27.08.                   Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи

30.08.2022.                  Седница испитног одбора

31.08.2022.                   Подела диплома

31.08.2022. у 9:00        Седница наставничког већа

Напомена:  Тачан распоред полагања поправног, матурског и завршног испита биће објављен накнадно.