Januarsko-februarski rok termini

Prijava ispita: 08.01.2020.-10.01.2020.

Konsultativna nastava: 13.01.2020.-24.01.2020.

Polaganje ispita: 25.01.2020. i 26.01.2020.

Prijava maturskih i završnih ispita: 28.01.2020.-30.01.2020.

Pripremna nastava: 18.02.2020.-21.02.2020.

Maturski i završni ispiti: 24.02.2020.-28.02.2020.