Konsultativna nastava za vanredne učenike (JUN 2020)

Konsultativna nastava se održava do 19. juna putem elektronske pošte

Nastavni predmet

Nastavnik

e-mail

Poslovna ekonomija, Statistika, Monetarna ekonomija i bankarstvo, Računovodstvo, Nacionalna ekonomija, Osnovi ekonomije, Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća, Marketing u turizmu, Hotelijerstvo, Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća, Ekonomika i organizacija preduzeća

Dragićević Ivana

ivanad_lo87@yahoo.com

Stanković Slađana

sladjanastankovic77@gmail.com

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, Kuvarstvo, Profesionalna praksa

Lazarević Dejana

lazarevic.dejana@esloznica.rs

Jovanović Ljiljana

jovanovic.ljiljana@esloznica.rs

Srpski jezik i književnost

Todorović Jelena

todorovic.jelena@esloznica.rs

Starčević Sanja

starcevic.sanja@esloznica.rs

Istorija

Vukmirović Đorđe

djordje.r.vukmirovic@gmail.com

Negovanović Miloš

negovanovic.milos@esloznica.rs

Pravo, Ustav i prava građana, Ustavno i privredno pravo

Jovanović Svetlana

svetlanacecazoran1965@gmail.com

Ilić Vasić Marina

ilic.vasic.marina@esloznica.rs

Verska nastava

Tešić Radinko

tesic.radinko@esloznica.rs

Mitrić Branko

mitric.branko@esloznica.rs

Matematika

Đurđević Verica

djurdjevic.verica@esloznica.rs

Đurić Tanja

djuric.tanja@esloznica.rs

Engleski jezik

Lakanović Vesna

lakanovic.vesna@esloznica.rs

Janković Zoran

jankovic.zoran@esloznica.rs

Ekologija i zaštita životne sredine, Nauka o ishrani

Gordana Vasiljević

vasiljevic.gordana@esloznica.rs

 

 

Turistička geografija

Nikolić Dragan

nikolic.dragan@esloznica.rs

Nestorović Goran

nestorovic.goran@esloznica.rs

Hemija

Mišković Smilja

miskovic.smilja@esloznica.rs

Kovač Bojana

kovac.bojana@esloznica.rs

Sociologija, Filozofija

Gvozdenović Biljana

biljana.gvozdenovic@gmail.com

Tadić Marica

tadic.marica@esloznica.rs

Poslovna informatika

Verica Đurđević

djurdjevic.verica@esloznica.rs

Zoran Filipović

filipovic.zoran@esloznica.rs

Fizičko vaspitanje

Jelena Petrović

petrovic.jelena@esloznica.rs

Milan Nedeljković

nedeljkovic.milan@esloznica.rs

Građansko vaspitanje

Ljiljana Đunić

djunic.ljiljana@esloznica.rs

Dobrivoje Jevtić

jevtic.dobrivoje@esloznica.rs

Fizika

Miroljub Stanojević

miroljub161@gmail.com