015/876-055

esloznica1955@gmail.com

Са нама се лакше и лепше учи

Ванредни ученици

Консултативна настава матурски и завршни испит (Јануар 2022)

Економски техничар

Српски језик

Биљана Туфегџић

biljana.tufegdzic@esloznica.rs

Маја Спасојевић

maja.spasojevic@esloznica.rs

Маркетинг

Марија Игњатовић

marija.ignjatovic@esloznica.rs

Душан Марић

dusan.maric@esloznica.rs

Практичан рад

Ивана Драгићевић

ivana.dragicevic@esloznica.rs

Милица Којић

milica.kojic@esloznica.rs

 

Кулинарски техничар

Српски језик

Биљана Туфегџић

biljana.tufegdzic@esloznica.rs

Маја Спасојевић

maja.spasojevic@esloznica.rs

Наука о исхрани

Смиља Мишковић

smilja.miskovic@esloznica.rs

Бојан Јокић

bojan.jokic@esloznica.rs

Практичан рад

Дејана Лазаревић

dejana.lazarevic@esloznica.rs

Љиљана Јовановић

ljiljana.jovanovic@esloznica.rs

 

Трговац

Завршни рад

Љиљана Ђунић

ljiljana.djunic@esloznica.rs

Јелена М. Петровић

jelena.m.petrovic@esloznica.rs

 

Матурски и завршни испит (Јануар 2022)

Пријава матурских и завршних испита 07.02.2022.-11.02.2022.

Консултативна настава 14.02.2022.-21.02.2022.

Полагање матурских и завршних испита 22.02.2022.-25.02.2022.

Распоред испита за ванредне ученике (јануар 2022)

Субота 05.02.2022.

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени)

Биљана Туфегџић

Маја Спасојевић

09:00-09:45

Пословни енглески језик, Енглески језик (писмени)

Светлана Васић

Весна Лакановић

09:45-10:30

Математика (писмени)

Верица Ђурђевић

Славица Станојевић

10:30-11:00

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

Зоран Филиповић

Верица Ђурђевић

11:00-11:20

Физичко васпитање

Предраг Бесеровац

Александар Томић

11:20-11:50

Ликовна култура, Уметничко обликовање, Музичка уметност

Данијела Јелић Младеновић

11:50-12:15

Физика

Мирољуб Станојевић

12:15-13:00

Биологија, Хигијена, Екологија и заштита животне средине, Здравствена култура

Гордана Васиљевић

Јустина Јанковић

13:10-13:45

Верска настава

Радинко Тешић

Бранко Митрић

13:45-14:15

Економска географија, Географија, Географија културе

Драган Николић

Горан Несторовић

14:15-14:30

Историја

Ђорђе Вукмировић

Милосава Савић

14:30-15:30

Пословна кореспонденција и комуникација, Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство (писмени), Статистика (писмени), Монетарна економија и банкарство, Јавне финансије, Банкарско пословање, Савремена пословна кореспонденција, Принципи економије

Ивана Чевичелов Димитрић

Драгица Петрић Будаковић

   

Недеља 06.02.2022.

 

08:15-08:45

Српски језик и књижевност (усмени)

Биљана Туфегџић

Маја Спасојевић

08:45-09:00

Пословни енглески језик, Енглески језик (усмени)

Светлана Васић

Весна Лакановић

09:00-09:30

Математика (усмени)

Верица Ђурђевић

Славица Станојевић

09:30-09:45

Социологија са правима грађана, Логика са етиком

Биљана Гвозденовић

Марица Тадић

09:45-10:30

Хемија, Познавање животних намирница, Познавање робе, Комерцијално познавање робе

Смиља Мишковић

Бојан Јокић

10:30-11:20

Радно право, Правни поступци, Послови правног промета, Кореспонденција и правни послови, Увод у право, Матична евиденција, Увод у привредно право, Устав и права грађана

Марина Илић Васић

Ивана Веселиновић

11:20-11:30

Основе услуживања

Ђорђе Марковић

Александар Барош

11:30-11:50

Психологија потрошача, Психологија у туризму и угоститељству, Психологија у туризму

Снежана Станић

Драгана Симић

11:50-12:40

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Куварство, Националне кухиње, Чоколатерство, Професионална пракса

Дејана Лазаревић

Љиљана Јовановић

12:40-14:00

Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Предузетништво, Набавка и физичка дистрибуција, Маркетинг,  Национална економија, Техника продаје и услуге купцима, Основи пословања у трговини, Професионална пракса, Практична настава

Ивана Чевичелов Димитрић

Драгица Петрић Будаковић

 

Консултативна настава за ванредне ученике (јануар 2022)

Српски језик и књижевност

Биљана Туфегџић

biljana.tufegzic@esloznica.rs

Маја Спасојевић

maja.spasojevic@esloznica.rs

Енглески језик, Пословни енглески језик

Светлана Васић

svetlana.vasic@esloznica.rs

Весна Лакановић

vesna.lakanovic@esloznica.rs

Математика

Верица Ђурђевић

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Славица Станојевић

slavica.stanojevic@esloznica.rs

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

Зоран Филиповић

zoran.filipovic@esloznica.rs

Верица Ђурђевић

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Социологија са правима грађана, Логика са етиком

Биљана Гвозденовић

biljana.gvozdenovic@esloznica.rs

Марица Тадић

marica.tadic@esloznica.rs

Физичко васпитање

Предраг Бесеровац

predrag.beserovac@esloznica.rs

Александар Томић

aleksandar.tomic@esloznica.rs

Хемија, Познавање животних намирница, Познавање робе, Комерцијално познавање робе

Смиља Мишковић

smilja.miskovic@esloznica.rs

Бојан Јокић

bojan.jokic@esloznica.rs

Ликовна култура, Уметничко обликовање, Музичка уметност

Данијела Јелић Младеновић

danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs

 

 

Физика

Мирољуб Станојевић

miroljub.stanojevic@esloznica.rs

 

 

Биологија, Хигијена, Екологија и заштита животне средине, Здравствена култура

Гордана Васиљевић

gordana.vasiljevic@esloznica.rs

Јустина Јанковић

 

Радно право, Правни поступци, Послови правног промета, Кореспонденција и правни послови, Увод у право, Матична евиденција, Увод у привредно право, Устав и права грађана

Марина Илић Васић

marina.ilic-vasic@esloznica.rs

Ивана Веселиновић

ivana.veselinovic@esloznica.rs

Верска настава

Радинко Тешић

radinko.tesic@esloznica.rs

Бранко Митрић

branko.mitric@esloznica.rs

Пословна кореспонденција и комуникација, Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Статистика, Монетарна економија и банкарство, Јавне финансије, Банкарско пословање, Савремена пословна кореспонденција, Принципи економије, Предузетништво, Набавка и физичка дистрибуција, Маркетинг,  Национална економија, Техника продаје и услуге купцима, Основи пословања у трговини, Професионална пракса, Практична настава

Јованка Грујић Степанић

jovanka.grujic-stepanic@esloznica.rs

Драгица Петрић Будаковић

dragica.petric-budakovic@esloznica.rs

 

 

Основе услуживања

Ђорђе Марковић

djordje.markovic@esloznica.rs

Александар Барош

aleksandar.baros@esloznica.rs

Психологија потрошача, Психологија у туризму и угоститељству, Психологија у туризму

Снежана Станић

snezana.stanic@esloznica.rs

Александра Гајић

psiholog@esloznica.rs

Економска географија, Географија, Географија културе

Драган Николић

dragan.nikolic@esloznica.rs

Горан Несторовић

goran.nestorovic@esloznica.rs

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Куварство, Националне кухиње, Чоколатерство, Професионална пракса

Дејана Лазаревић

dejana.lazarevic@esloznica.rs

Љиљана Јовановић

ljiljana.jovanovic@esloznica.rs

Историја

Ђорђе Вукмировић

djordje.vukmirovic@esloznica.rs

Милосава Савић

milosava.savic@esloznica.rs

Термини (Jануар 2022)

пријава испита 17.01.-21.01.2022.

консултативна настава 24.01.-04.02.2022.

полагање испита 05.02. и 06.02.2022.

Распоред полагања испита за ванредне ученике (Новембар 2021)

Субота 27. новембар 2021

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени)

Љиљана Николић

Маја Спасојевић

09:00-09:45

Енглески језик (писмени), Пословни енглески језик (писмени)

Светлана Васић

Весна Лакановић

09:45-10:30

Руски језик (писмени)

Ивана Булатовић

Весна Лакановић

10:30-11:15

Математика (писмени)

Верица Ђурђевић

Славица Станојевић

11:15-11:35

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

Зоран Филиповић

Верица Ђурђевић

11:3512:05

Филозофија, Социологија са правима грађана, Социологија, Логика са етиком

Биљана Гвозденовић

Марица Тадић

12:05-12:15

Физичко васпитање

Милан Недељковић

Јелена Петровић

12:15-12:45

Хемија, Познавање робе, Наука о исхрани, Исхрана

Смиља Мишковић

Бојан Јокић

12:45-13:00

Музичка уметност, Ликовна култура

Данијела Јелић Младеновић

Добривоје Јевтић

13:00-13:15

Физика

Мирољуб Станојевић

13:15-13:55

Биологија, Екологија, Хигијена, Здравствена култура, Екологија и заштита животне средине

Гордана Васиљевић

Јустина Јанковић

13:55-14:30

Радно право, Право, Уставно и привредно право, Правни поступци, Послови правног промета, Организација државе

Илић Васић Марина

Ивана Веселиновић

14:30-14:40

Верска настава

Радинко Тешић

Бранко Митрић

14:40-15:40

Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство (писмени), Статистика (писмени), Монетарна економија и банкарство, Хотелијерство

Милица Којић

Ивана Чевичелов Димитрић

 

Недеља 28. новембар 2021

 

08:15-08:50

Енглески језик (усмени), Пословни енглески језик (усмени)

Светлана Васић

Весна Лакановић

08:50-09:05

Руски језик (усмени)

Ивана Булатовић

Весна Лакановић

09:05-09:35

Српски језик и књижевност (усмени)

Љиљана Николић

Маја Спасојевић

09:35-10:00

Математика (усмени)

Верица Ђурђевић

Славица Станојевић

10:00-10:10

Грађанско васпитање

Љиљана Ђунић

Горан Несторовић

10:10-10:30

Туристичка географија, Географија,

Драган Николић

Горан Несторовић

10:30-11:30

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Куварство

Дејана Лазаревић

Љиљана Јовановић

11:30-11:40

Посластичарство

Дејана Лазаревић

Драгана Симић

11:40-12:00

Историја

Ђорђе Вукмировић

Милосава Савић

12:00-13:30

Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Основе туризма и угоститељства, Јавне финансије, Банкарско пословање, Практична настава, Савремена пословна кореспонденција, Принципи економије, Трговинско пословање

Милица Којић

Ивана Чевичелов Димитрић

 

Распоред консултативне наставе (Новембар 2021)

 

Филозофија, Социологија са правима грађана, Социологија, Логика са етиком

Биљана Гвозденовић


biljana.gvozdenovic@esloznica.rs

Марица Тадић

marica.tadic@esloznica.rs

Физичко васпитање

Милан Недељковић

milan.nedeljkovic@esloznica.rs

Јелена Петровић

jelena.petrovic@esloznica.rs

Енглески језик, Пословни енглески језик

Светлана Васић

svetlana.vasic@esloznica.rs

Весна Лакановић

vesna.lakanovic@esloznica.rs

Руски језик

Ивана Булатовић

ivana.bulatovic@esloznica.rs

  

Српски језик и књижевност

Љиљана Николић

ljiljana.nikolic@esloznica.rs

Маја Спасојевић

maja.spasojevic@esloznica.rs

Математика

Верица Ђурђевић

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Славица Станојевић

slavica.stanojevic@esloznica.rs

Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Статистика, Монетарна економија и банкарство, Хотелијерство,  Основе туризма и угоститељства, Јавне финансије, Банкарско пословање, Практична настава, Савремена пословна кореспонденција, Принципи економије, Трговинско пословање

Милица Којић

milica.kojic@esloznica.rs

Ивана Чевичелов Димитрић

ivana.dimitric@esloznica.rs

Грађанско васпитање

Љиљана Ђунић

ljiljana.djunic@esloznica.rs

Горан Несторовић

goran.nestorovic@esloznica.rs

Туристичка географија, Географија,

Драган Николић

dragan.nikolic@esloznica.rs

Горан Несторовић

goran.nestorovic@esloznica.rs

Хемија, Познавање робе, Наука о исхрани, Исхрана

Мишковић Смиља


smilja.miskovic@esloznica.rs

Бојан Јокић

bojan.jokic@esloznica.rs

Музичка уметност, Ликовна култура

Данијела Јелић Младеновић


danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs

Добривоје Јевтић

 

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

Зоран Филиповић

zoran.filipovic@esloznica.rs

Верица Ђурђевић

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Физика

Мирољуб Станојевић

miroljub.stanojevic@esloznica.rs

  

Биологија, Екологија, Хигијена, Здравствена култура, Екологија и заштита животне средине

Гордана Васиљевић

gordana.vasiljevic@esloznica.rs

  

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Куварство

Дејана Лазаревић

dejana.lazarevic@esloznica.rs

Љиљана Јовановић

ljiljana.jovanovic@esloznica.rs

Радно право, Право, Уставно и привредно право, Правни поступци, Послови правног промета, Организација државе

Илић Васић Марина

marina.ilic-vasic@esloznica.rs

Ивана Веселиновић

ivana.stojanovic@esloznica.rs

Верска настава

Радинко Тешић

radinko.tesic@esloznica.rs

Бранко Митрић

branko.mitric@esloznica.rs

Историја

Ђорђе Вукмировић

djordje.vukmirovic@esloznica.rs

Милосава Савић

milosava.savic@esloznica.rs

Посластичарство

Драгана Симић

dragana.d.simic@esloznica.rs

Дејана Лазаревић

dejana.lazarevic@esloznica.rs

 

Термини (Новембар 2021)

пријава испита 08.11.-12.11.2021.

консултативна настава 15.11.-26.11.2021.

полагање испита 27.11. и 28.11.2021.

Распоред полагања матурских испита (август 2021)

25.08.2021. 09:00 Седница испитног одбора

25.08.2021. 09:15 Српски језик и књижевност (сви образовни профили) (учионица бр. 1)

дежурни:  Митрић Бранко

26.08.2021. 09:00 Осигурање (учионица бр. 1)

26.08.2021. 09:00 Маркетинг (учионица бр. 2)

26.08.2021. 09:00 Наука о исхрани (учионица бр. 3)

26.08.2021. 10:00 Тест за проверу стручно-теоријских знања (учионица бр. 2)

27.08.2021. 09:00 Практичан рад ( Економски техничар, Финансијски техничар, Трговински техничар) (учионица бр. 1)

дежурни: Вукмировић Ђорђе

30.08.2021. 08:00 Практичан рад ( Кулинарски техничар)

30.08.2021. 08:00 Одбрана практичног рада ( Економски техничар, Финансијски техничар, Трговински техничар)

30.08.2021. 12:00 Седница испитног одбора

Консултативна настава за полагање матурског испита (август 2021)

Финансијски техничар

24.08.2021. 10:00

Српски језик и књижевност: Николић Љиљана, Спасојевић Маја, Рогулић Лидија

24.08.2021. 10:30

Осигурање: Радић Светлана, Игњатовић Марија, Јосиповић Сања

24.08.2021. 11:30

Практичан рад: Ивановић Станка, Тимотић Никола, Јосиповић Сања

Пословни администратор

24.08.2021. 10:00

Тест за проверу стручно-теоријских знања: Станић Снежана, Веселиновић Ивана, Марић Душан, Јакшић Весна, Петрић Будаковић Драгица

Кулинарски техничар

24.08.2021. 10:00

Српски језик и књижевност: Николић Љиљана, Спасојевић Маја, Рогулић Лидија

24.08.2021. 10:30

Наука о исхрани: Јокић Дејан, Мишковић Смиља

24.08.2021. 11:30

Практичан рад: Лазаревић Дејана, Љиљана Јовановић

Трговински техничар

24.08.2021. 10:00

Српски језик и књижевност: Николић Љиљана, Спасојевић Маја, Рогулић Лидија

24.08.2021. 10:30

Маркетинг: Јосиповић Сања, Игњатовић Марија, Спајић Снежана

24.08.2021. 11:30

Практичан рад: Ђунић Љиљана, Павић Дарко, Игњатовић Марија

Економски техничар

24.08.2021. 10:00

Српски језик и књижевност: Николић Љиљана, Спасојевић Маја, Рогулић Лидија

24.08.2021. 10:30

Маркетинг: Јосиповић Сања, Игњатовић Марија, Спајић Снежана

24.08.2021. 11:30

Практичан рад: Тимотић Никола, Драгићевић Ивана, Спајић Снежана

Распоред полагања испита за ванредне ученике (август 2021)

Субота 21. август 2021

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени), Култура језичког изражавања

Љиљана Николић

Маја Спасојевић

09:00-09:45

Енглески језик, пословни енглески језик (писмени)

Весна Лакановић

Светлана Васић

09:45-10:30

Немачки језик (писмени)

Оливера Чикарић

Ивана Булатовић

09:45-10:30

Руски језик (писмени)

Ивана Булатовић

Оливера Чикарић

10:30-11:00

Устав и права грађана, Право, Уставно и привредно право

Илић Васић Марина

Ивана Веселиновић

11:00-11:10

Изабрани спорт

Александар Томић

Предраг Бесеровац

11:10-11:20

Физика

Мирољуб Станојевић

11:20-12:05

Математика (писмени)

Славица Станојевић

Верица Ђурђевић

12:05-12:15

Пословна информатика

Зоран Филиповић

Верица Ђурђевић

12:15-12:25

Филозофија

Биљана Гвозденовић

Марица Тадић

12:25-12:45

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

12:45-13:05

Музичка уметност, Уметничко обликовање

Данијела Јелић Младеновић

13:05-14:00

Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство (писмени), Пословно административна обука, Маркетинг у туризму, Статистика (писмени), Монетарна економија и банкарство, Маркетинг, Маркетинг у туризму и угоститељству

Стана Ристановић

Никола Тимотић

Недеља 22. август 2021

 

08:15-08:45

Српски језик и књижевност (усмени)

Љиљана Николић

Маја Спасојевић

08:45-09:15

Математика (усмени)

Славица Станојевић

Верица Ђурђевић

09:15-09:25

Немачки језик (усмени)

Оливера Чикарић

Ивана Булатовић

09:25-09:45

Руски језик (усмени)

Ивана Булатовић

Оливера Чикарић

09:45-10:20

Енглески језик, пословни енглески језик (усмени)

Весна Лакановић

Светлана Васић

10:20-11:00

Биологија, Екологија и заштита животне средине, Хигијена, Здравствена култура

Гордана Васиљевић

Јустина Јанковић

11:00-11:30

Познавање животних намирница, Познавање робе, Наука о исхрани, Исхрана, Хемија

Смиља Мишковић

Бојан Јокић

11:30-12:10

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Куварство

Дејана Лазаревић

Слободан Спасојевић

12:10-12:20

Грађанско васпитање

Љиљана Ђунић

Горан Несторовић

12:20-12:40

Туристичка географија

Горан Несторовић

Драган Николић

12:40-13:40

Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Хотелијерство, Професионална пракса, Економика туристичких и угоститељских предузећа, Канцеларијско пословање, Економија, Вештине комуникације, Основе туризма и угоститељства

Стана Ристановић

Никола Тимотић

 

Распоред консултативне наставе (АВГУСТ 2021)

Верска настава Радинко Тешић

radinko.tesic@esloznica.rs
Бранко Митрић branko.mitric@esloznica.rs
Филозофија Биљана Гвозденовић
biljana.gvozdenovic@esloznica.rs
Марица Тадић marica.tadic@esloznica.rs
Изабрани спорт Предраг Бесеровац predrag.beserovac@esloznica.rs
Александар Томић aleksandar.tomic@esloznica.rs
Немачки језик Оливера Чикарић olivera.cikaric@esloznica.rs
Енглески језик, Пословни енглески језик Светлана Васић svetlana.vasic@esloznica.rs
Весна Лакановић vesna.lakanovic@esloznica.rs
Руски језик Ивана Булатовић ivana.bulatovic@esloznica.rs
Српски језик и књижевност, Култура језичког изражавања Љиљана Николић ljiljana.nikolic@esloznica.rs
Маја Спасојевић maja.spasojevic@esloznica.rs
Математика Верица Ђурђевић verica.djurdjevic@esloznica.rs
Славица Станојевић slavica.stanojevic@esloznica.rs
Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословно административна обука, Маркетинг у туризму, Статистика, Монетарна економија и банкарство, Маркетинг, Маркетинг у туризму и угоститељству, Хотелијерство, Професионална пракса, Економика туристичких и угоститељских предузећа, Канцеларијско пословање, Економија, Вештине комуникације, Основе туризма и угоститељства Стана Ристановић stana.ristanovic@esloznica.rs
Никола Тимотић nikola.timotic@esloznica.rs
Грађанско васпитање Љиљана Ђунић ljiljana.djunic@esloznica.rs
Горан Несторовић goran.nestorovic@esloznica.rs
Туристичка географија Драган Николић dragan.nikolic@esloznica.rs
Горан Несторовић goran.nestorovic@esloznica.rs
Познавање животних намирница, Познавање робе, Наука о исхрани, Исхрана Мишковић Смиља
smilja.miskovic@esloznica.rs
Бојан Јокић bojan.jokic@esloznica.rs
Музичка уметност, Уметничко обликовање Данијела Јелић Младеновић
danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs
Пословна информатика Зоран Филиповић zoran.filipovic@esloznica.rs
Верица Ђурђевић verica.djurdjevic@esloznica.rs
Физика Мирољуб Станојевић miroljub.stanojevic@esloznica.rs
Биологија, Екологија и заштита животне средине, Хигијена, Здравствена култура Гордана Васиљевић gordana.vasiljevic@esloznica.rs
Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Куварство Дејана Лазаревић dejana.lazarevic@esloznica.rs
Слободан Спасојевић slobodan.spasojevic@esloznica.rs
Устав и права грађана, Право, Уставно и привредно право Илић Васић Марина marina.ilic-vasic@esloznica.rs
Ивана Веселиновић ivana.stojanovic@esloznica.rs

 

Термини (август 2021)

Пријава испита 11.08.-13.08.2021.

Консултативна настава 16.08.-20.08.2021.

Полагање испита 21.08. и 22.08.2021.

Пријава матурског и завршног испита 23.08.2021.

Распоред полагања матурских и завршних испита јун 2021

07.06. 09:15   Српски језик и књижевност

Економски и правни техничаручионица бр. 3, 4

07.06. 09:30   Српски језик и књижевност

Кулинарски техничар учионица бр. 5, 6

08.06. 08:00   Економски техничар, практичан рад (теоријски део) учионица бр. 1, 2

08.06. 09:00   Правни техничар, практичан рад ( теоријски део) учионица бр. 5, 6

08.06. 10:15   Кулинарски техничар, изборни предмет – учионица бр. 7

09.06. 10:00   Економски техничар, изборни предмет – учионица бр. 1

09.06. 10:30   Правни техничар, изборни предмет – учионица бр. 13

10.06. 10:00   Економски техничар, одбрана рада  (учионица бр.1)

10.06. 10:30   Правни техничар, одбрана рада (учионица бр. 13)

10.06. 08:00   Кулинарски техничар, практичан рад

Консултације матурски испит (јун 2021)

 

Кулинарски техничар

Српски језик и књижевност

Репић Јована

jovana.repic@esloznica.rs

 

Рогулић Зекић Лидија

lidija.rogulic-zekic@esloznica.rs

 

Лојаничић Катарина

katarina.lojanicic@esloznica.rs

Наука о исхрани

Јокић Дејан

dejan.jokic@esloznica.rs

 

Мишковић Смиља

smilja.miskovic@esloznica.rs

Практичан рад

Лазаревић Дејана

dejana.lazarevic@esloznica.rs

 

Јовановић Љиљана

ljiljana.jovanovic@esloznica.rs

Економски техничар

Српски језик и књижевност

Репић Јована

jovana.repic@esloznica.rs

 

Рогулић Зекић Лидија

lidija.rogulic-zekic@esloznica.rs

 

Лојаничић Катарина

katarina.lojanicic@esloznica.rs

Маркетинг

Јосиповић Сања

sanja.josipovic@esloznica.rs

 

Игњатовић Марија

marija.ignjatovic@esloznica.rs

Практичан рад

Тимотић Никола

nikola.timotic@esloznica.rs

 

Драгићевић Ивана

ivana.dragicevic@esloznica.rs

Правни техничар

Српски језик и књижевност

Репић Јована

jovana.repic@esloznica.rs

 

Рогулић Зекић Лидија

lidija.rogulic-zekic@esloznica.rs

 

Лојаничић Катарина

katarina.lojanicic@esloznica.rs

Филозофија

Гвозденовић Биљана

biljana.gvozdenovic@esloznica.rs

 

Станић Снежана

snezana.stanic@esloznica.rs

Практичан рад

Видаковић Рада

rada.vidakovic@esloznica.rs

 

Радић Александар

aleksandar.radic@esloznica.rs

 

Полагање испита је од 07.06.-10.06.2021.

Распоред испита за ванредне ученике (ЈУН 2021)

Субота 29. мај 2021

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени)

Маја Спасојевић

Лидија Рогулић Зекић

09:00-09:45

Француски језик (писмени)

Равњак Весна

Данка Лукић

09:4510:30

Математика (писмени)

Верица Ђурђевић

Славица Станојевић

10:3010:45

Пословна информатика

Зоран Филиповић

Верица Ђурђевић

10:4511:00

Социологија

Биљана Гвозденовић

Марица Тадић

11:00-11:15

Уставно и Привредно право

Лазић Милена

Марина Илић Васић

11:15-11:30

Уметничко обликовање

Данијела Јелић Младеновић

11:30-12:30

Исхрана, Наука о исхрани , Комерцијално познавање робе, Познавање робе

Смиља Мишковић

Дејан Јокић

12:30-13:30

Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство (писмени), Савремена пословна кореспонденција, Хотелијерство, Маркетинг у туризму, Економика и организација трговинских предузећа, Статистика (писмени)

Милица Шотра

Станка Ивановић

13:30-14:15

Енглески језик (писмени)

Гордана Стојановић

Светлана Васић

 

Недеља 30. мај 2021

 

08:15-08:45

Српски језик и књижевност (усмени)

Маја Спасојевић

Лидија Рогулић Зекић

08:45-09:00

Француски језик (усмени)

Равњак Весна

Данка Лукић

09:00-09:30

Математика (усмени)

Верица Ђурђевић

Славица Станојевић

09:30-10:15

Туристичка географија, Економска Географија, Општа туристичка географија

Драган Николић

Горан Несторовић

10:15-10:45

Верска настава

Радинко Тешић

Бранко Митрић

10:45-11:05

Историја

Немања Алексић

Ђорђе Вукмировић

11:05-11:55

 Куварство, Куварство са практичном наставом

Слободан Спасојевић

Дејана Лазаревић

11:55-12:10

Енглески језик (усмени)

Гордана Стојановић

Светлана Васић

12:10-13:00

Рачуноводство (усмени), Трговинско пословање, Практична настава, Економија, Статистика (усмени), Монетарна економија и банкарство

Милица Шотра

Станка Ивановић

 

 

 

Консултативна наставa за ванредне ученике (јун 2021)

 

Наставни предмет Наставник e-mail
Физичко васпитање Јелена Петровић jelena.petrovic@esloznica.rs
Милан Недељковић milan.nedeljkovic@esloznica.rs
Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Савремена пословна кореспонденција, Хотелијерство, Маркетинг у туризму, Економика и организација трговинских предузећа, Трговинско пословање, Практична настава, Економија, Рачуноводство, Статистика, Монетарна економија и банкарство Милица Шотра milica.sotra@esloznica.rs
Станка Ивановић stanka.ivanovic@esloznica.rs
Куварство са практичном наставом Слободан Спасојевић slobodan.spasojevic@esloznica.rs
Дејана Лазаревић dejana.lazarevic@esloznica.rs
Српски језик и књижевност Маја Спасојевић maja.spasojevic@esloznica.rs
Лидија Рогулић Зекић lidija.rogulic-zekic@esloznica.rs
Историја Немања Алексић nemanja.aleksic@esloznica.rs
Ђорђе Вукмировић djordje.vukmirovic@esloznica.rs
Право, Уставно и привредно право Лазић Милена milena.lazic@esloznica.rs
Марина Илић Васић marina.ilic-vasic@esloznica.rs
Верска настава Радинко Тешић radinko.tesic@esloznica.rs
Бранко Митрић branko.mitric@esloznica.rs
Математика Верица Ђурђевић verica.djurdjevic@esloznica.rs
Славица Станојевић slavica.stanojevic@esloznica.rs
Енглески језик, Пословни енглески језик Гордана Стојановић gordana.stojanovic@esloznica.rs
Светлана Васић svetlana.vasic@esloznica.rs
Туристичка географија, Економска Географија Драган Николић dragan.nikolic@esloznica.rs
Горан Несторовић goran.nestorovic@esloznica.rs
Пословна информатика Зоран Филиповић zoran.filipovic@esloznica.rs
Верица Ђурђевић verica.djurdjevic@esloznica.rs
Наука о исхрани, Исхрана, Познавање робе, Комерцијално познавање робе Смиља Мишковић smilja.miskovic@esloznica.rs
Дејан Јокић dejan.jokic@esloznica.rs
Социологија Биљана Гвозденовић biljana.gvozdenovic@esloznica.rs
Марица Тадић marica.tadic@esloznica.rs
Француски језик Равњак Весна vesna.ravnjak@esloznica.rs
Данка Лукић danka.lukic@esloznica.rs
Немачки језик Оливера Чикарић olivera.cikaric@esloznica.rs
Ивана Булатовић ivana.bulatovic@esloznica.rs
Уметничко обликовање Данијела Јелић Младеновић danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs

Консултативна настава се одржава до 28. маја путем електронске поште

Распоред полагања испита (Април 2021)

Субота 24. април 2021I комисија

 

08:15-08:45Географија, Економска географија, Туристичка географијаГоран Несторовић
Драган Николић
08:45-09:30Филозофија, Социологија, Социологија са правима грађанаБиљана Гвозденовић
Марица Тадић
09:3010:15Српски језик и књижевност (писмени), Основи реторике и беседништваЈелена Тодоровић
Љиљана Николић
10:1511:00Енглески језик (писмени)Светлана Васић
Зоран Јанковић
10:1511:00Немачки језик (писмени)Оливера Чикарић
Ивана Булатовић
11:00-11:20Верска наставаБранко Митрић
Радинко Тешић
11:20-11:30ИсторијаЂорђе Вукмировић
Милосава Савић
11:30-11:40Грађанско васпитањеЉиљана Ђунић
Горан Несторовић
11:40-12:25Математика (писмени)Верица Ђурђевић
Славица Станојевић
12:25-13:45Рачуноводство (писмени), Статистика (писмени), Пословне финансије,  Основи економије, Пословна економија, Савремена пословна кореспонденција, Монетарна економија, Маркетинг, Пословна и службена кореспонденција, Национална економија, Практична настава, Основи економике трговине, Економика и организација туристичких предузећаДушан Марић
Марија Игњатовић

 

Субота 24. април 2021II комисија

 

08:15-08:45Филозофија, СоциологијаБиљана Гвозденовић
Марица Тадић
08:45-09:30Географија, Општа туристичка географија, Туристичка географијаГоран Несторовић
Драган Николић
09:3010:15Српски језик и књижевност (писмени)Јелена Тодоровић
Љиљана Николић
10:1511:00Руски језик (писмени)Ивана Булатовић
Оливера Чикарић
11:00-11:20ИсторијаЂорђе Вукмировић
Милосава Савић
11:20-11:30Верска наставаБранко Митрић
Радинко Тешић
11:30-11:40ФизикаМирољуб Станојевић
 
11:40-12:00Ликовна култура, уметничко обликовањеДанијела Јелић Младеновић
Снежана Станић
12:0012:10ПсихологијаСнежана Станић
Александра Гајић

 

Недеља 25. април 2021I комисија

 

08:15-08:45Српски језик и књижевност (усмени)Јелена Тодоровић
Љиљана Николић
08:45-08:55Математика (усмени)Верица Ђурђевић
Славица Станојевић
09:05-09:20Рачунарство и информатика, Пословна информатикаВерица Ђурђевић
Зоран Филиповић
09:20-09:35Енглески језик (усмени)Зоран Јанковић
Светлана Васић
09:35-09:45Немачки језик (усмени)Оливера Чикарић
Ивана Булатовић
09:45-10:10Физичко васпитањеПредраг Бесеровац
Александар Томић
10:10-10:35Комерцијално познавање робе, Познавање робеСмиља Мишковић
Бојан Јокић
10:35-10:45БиологијаГордана Васиљевић
Јустина Јанковић
10:45-11:35Устав и права грађана, Уставно и привредно право, Послови правног промета, Основе радног права, ПравоМилена Лазић
Ивана Веселиновић
11:35-12:00 Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Трговинско пословање, Агенцијско и хотелијерско пословање,  Професионална праксаДушан Марић
Марија Игњатовић

 

 

 

Недеља 25. април 2021II комисија

 

08:15-08:45Математика (усмени)Верица Ђурђевић
Славица Станојевић
08:45-08:55Српски језик и књижевност (усмени)Јелена Тодоровић
Љиљана Николић
08:55-09:05Рачунарство и информатикаВерица Ђурђевић
Зоран Филиповић
09:05-09:15ПосластичарствоДејана Лазаревић
Драгана Симић
09:15-09:55Куварство са практичном наставом, Професионална пракса, Националне посластицеДејана Лазаревић
Љиљана Јовановић
09:5510:25Основе услуживања, Свечани пријеми, УслуживањеЂорђе Марковић
Драгана Симић
10:25-10:35Руски језик (усмени)Ивана Булатовић
Оливера Чикарић
10:35-10:45Физичко васпитањеПредраг Бесеровац
Александар Томић
10:45-11:05Хемија, Познавање робеСмиља Мишковић
Бојан Јокић
11:05-11:45Биологија, Наука о исхрани, Здравствена култура, ИсхранаГордана Васиљевић
Јустина Јанковић
11:45-12:00Устав и права грађанаМилена Лазић
Ивана Веселиновић
12:00-13:00Маркетинг у туризму и угоститељству, Маркетинг у трговини, Економика и организација предузећа, ХотелијерствоДушан Марић
Марија Игњатовић