Upis u prvi razred 2021/2022

Upis učenika u prvi razred školske 2021/2022 obaviće se u ponedeljak 12. i utorak 13. jula 2021. godine od 8:00-15:00.

Učenici upis mogu da obave na sledeći način:
1) korišćenjem informacionog sistema eUpis na Portalu eUprave, kada se dokumenta potrebna za upis dostavljaju školi
direktno iz baze, u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti ili
2) neposredno u školi, kada podnose sledeća dokumenta:
1. prijavu za upis,
2. uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
3. uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova

Ekonomski tehničar (4 stepen, 30 učenika)

U okviru ovog obrazovnog profila učenici stiču znanja iz teorije ekonomije kao i primenjene ekonomije.U toku školovanja osposobljavaju se da: vode finansijsku i nefinansijsku dokumentaciju u raznim institucijama kao što su banke, turističke agencije osiguravajuća društva, trgovačka  i ugostiteljska preduzeća itd. pripremaju

Opširnije »

Komercijalista (4 stepen, 30 učenika)

Komercijalista nabavlja robu od proizvođača i prodaje je trgovinskim, zanatskim i industrijskim Privrednim društvima. To je obrazovni profil u kome učenici stiču znanja o poslovima svih sektora  veletrgovinskog i spoljnotrgovinskog privrednog društva, u okviru nekoliko uže stručnih predmeta. U okviru njih učenici

Opširnije »

Konobar (3 stepen, 15 učenika)

Nazivkvalifikacije:  KonobarPodručjerada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizamNivokvalifikacije: IIITrajanjeobrazovanja: trigodineSvrhakvalifikacije:usluživanjegostahranom i pićemCilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za usluživanje gosta hranom i pićem.Konobar stiče znanja i veštine iz oblasti usluživanja radi obavljanja poslova konobara u svim vrstama ugostiteljskih

Opširnije »

Kuvar (3 stepen, 15 učenika)

Nazivkvalifikacije:  KuvarPodručjerada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizamNivokvalifikacije: IIITrajanjeobrazovanja: tri godineSvrhakvalifikacije: Priprema, servira i dekoriše obroke. Stručnekompetencije:Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar  je osposobljavanje učenika za pripremu,serviranje i dekorisanjeobroka. Školovanje traje tri godine, posle završene osnovne škole. Izborom ovog profila, učenici

Opširnije »

Kulinarski tehničar (4 stepen, 30 učenika)

Nazivkvalifikacije:  Kulinarski tehničar Područjerada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam Nivokvalifikacije:IV Trajanjeobrazovanja: četirigodine Svrhakvalifikacije:pripremanje nacionalinh jela i poslastica, spremanje jela i poslastica poznatih kuhinja drugih naroda, izrada normativa utroška materijala za spremanje jelaTokom školovanja akcenat  je na stručnim predmetima čije je savladavanje

Opširnije »

Poslastičar (3 stepen, 15 učenika)

Nazivkvalifikacije:  PoslastičarPodručjerada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizamNivokvalifikacije: IIITrajanjeobrazovanja: trigodineSvrhakvalifikacije:Priprema, dekorisanje i serviranjetoplih, hladnih i suvihposlasticaStručnekompetencije:·         Organizovanje sopstvenog rada i radnogmesta·         Prijem, obrada, pakovanje i skladištenje namirnica i gotovih poslastica·         Priprema toplih, hladnih i suvih poslastica·         Prijem i izdavanje porudžbine·         Vođenje evidencijaCiljevi

Opširnije »

Pravno-poslovni tehničar (4 stepen, 30 učenika)

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju Pravno-poslovni tehničar je osposobljavanje učenika za vođenje pravno-poslovneadministracije, poslovne korespondencije i komunikacije, administracije o zaposlenima, kao i obavljanje operativnih poslova uoblasti javne uprave, planiranje i organizovanje poslovnih aktivnostiOvo zanimanje je kombinacija komunikacije sa ljudima i

Opširnije »

Trgovac (3 stepen, 15 učenika)

Prodaje različite vrste robe. Kupce obaveštava o kvalitetu, prednostima, ceni i uslovima kupovine pojedinih vrsta roba. Za uspeh u radu poželjne su dobre veštine komunikacije, uslužnost i ljubaznost. Osim prodaje, prodavac obavlja i poslove prijema robe i pripreme za prodaju

Opširnije »

Turističko-hotelijerski tehničar (4 stepen, 30 učenika)

Turističko-hotelijerski tehničar osposobljava se za obavljanje poslova:u turističkim agencijamana recepciji hotelaili, za nastavak školovanjaUčenik sa diplomom turističko-hotelijerskog tehničara: zna  da  objasni načine i postupke kreiranja turističke usluge, objasni organizaciju rada recepcijske službe,  prepoznaje zakonske propise u turizmu i u ugostiteljstvu,

Opširnije »

Finansijski tehničar (4 stepen, 30 učenika)

Finansijski tehničar je zanimanje kod kojeg je akcenat na finansijama, odnosno poslovima koji su vezani za novac.– Tokom školovanja upoznaju se sa ulogom i značajem monetarnih institucija, banaka i finansijskih tržišta.– Obučavaju se za kontrolu finansijske dokumentacije.– Njihov zadatak je

Opširnije »

Konobar (3 stepen, 15 učenika)

Nazivkvalifikacije:  KonobarPodručjerada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizamNivokvalifikacije: IIITrajanjeobrazovanja: trigodineSvrhakvalifikacije:usluživanjegostahranom i pićemCilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za

Opširnije »

Kuvar (3 stepen, 15 učenika)

Nazivkvalifikacije:  KuvarPodručjerada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizamNivokvalifikacije: IIITrajanjeobrazovanja: tri godineSvrhakvalifikacije: Priprema, servira i dekoriše obroke. Stručnekompetencije:Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil

Opširnije »

Poslastičar (3 stepen, 15 učenika)

Nazivkvalifikacije:  PoslastičarPodručjerada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizamNivokvalifikacije: IIITrajanjeobrazovanja: trigodineSvrhakvalifikacije:Priprema, dekorisanje i serviranjetoplih, hladnih i suvihposlasticaStručnekompetencije:·         Organizovanje sopstvenog rada i radnogmesta·         Prijem,

Opširnije »