Termini – ispitni rok avgust

05.08.-08.08.2019. Prijava ispita

12.08.-16.08.2019. Konsultativna nastava

17. i 18.08.2019. Polaganja ispita

19.08.2019.     Podnošenje prijava za polaganje  maturskog  i  završnog ispita

20.08. – 21.08.2019.   Pripremna nastava za polaganje maturskog i  završnog ispita

22.08. – 27.08.2019.   Polaganje maturskog i završnog ispita