Termini aprilski rok 2021

prijava ispita 05.04.2021.-09.04.2021. (vrši se bez dolaska u školu, na e-mail adresu esreferent@gmail.com)

konsultativna nastava 12.04.2021.-23.04.2021.

polaganje ispita 24.04. i 25.04.2021.