RODITELJSKI SASTANCI

SREDA 26.08.2020. GODINE

4-1 ekonomski tehničar  u 11,00 sati – sala

4-5 poslovni administrator  12,00 sati – sala

ČETVRTAK 27.08.2020. GODINE

2-9 servir  u  9,00 sati – učionica

3-9 servir u 10,00 sati – učionica

3-7 kuvar/poslastičar u 9,00 sati – sala

2-4 komercijalista u 10,00 sati – sala

3-8 konobar / trgovac u 11,00 sati – sala

2-8 konobar / trgovac u 12,00 sati – sala

3-1 ekonomski tehničar u 13,00 sati – sala

2-7 kuvar/poslastičar u 14,00 sati – sala

2-6 turističko-hotelijerski tehničar u 15,00 sati – sala

2-2 finansijski tehničar u 16,00 sati – sala

2-3 pravno-poslovni tehničar  u 17,00 sati – sala

3-2 finansijski tehničar u 18,00 sati – sala

PETAK 28.08.2020. GODINE

1-9 servir  u 9,30 sati – učionica

1-6 kuvar u 9,00 sati – sala

3-5 poslovni administrator u 10,00 sati – sala

1- 7 Konobar u 11,00 sati – sala

1-1 Ekonomski tehničar u 12,00 sati – sala

1-2 Finansijski tehničar u 13,00 sati – sala

1-5 turističko-hotelijerski tehničar u 14,00 sati – sala

1-8 poslastičar/trgovac u 15,00 sati – sala

1-3 Pravno poslovni tehničar u 16,00 sati – sala

1-4 Komercijalista u 17,00 sati – sala

3-4 komercijalista U 18,00 sati – sala

PONEDELJAK 31.08.2020. GODINE

2-1 ekonomski tehničar u 10,00 sati – sala

2-5 poslovni admnistrator u 12,00 sati – sala

3-3 pravni tehničar u 13,00 sati – sala

3-6 turističko-hotelijerski tehničar  u 14,00 sati – sala

4-4 komercijalista u 15,00 sati – sala

4-3 pravni tehničar u 16,00 sati – sala

4-6 turistički tehničar u 17,00 sati – sala

4-2 finansijski tehničar u 17,00 sati – kantina

4-7 kulinarski tehničar  u 18,00 sati – sala