Raspored konsultativne nastave (Novembar 2021)

 

Filozofija, Sociologija sa pravima građana, Sociologija, Logika sa etikom

Biljana Gvozdenović


biljana.gvozdenovic@esloznica.rs

Marica Tadić

marica.tadic@esloznica.rs

Fizičko vaspitanje

Milan Nedeljković

milan.nedeljkovic@esloznica.rs

Jelena Petrović

jelena.petrovic@esloznica.rs

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik

Svetlana Vasić

svetlana.vasic@esloznica.rs

Vesna Lakanović

vesna.lakanovic@esloznica.rs

Ruski jezik

Ivana Bulatović

ivana.bulatovic@esloznica.rs

  

Srpski jezik i književnost

Ljiljana Nikolić

ljiljana.nikolic@esloznica.rs

Maja Spasojević

maja.spasojevic@esloznica.rs

Matematika

Verica Đurđević

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Slavica Stanojević

slavica.stanojevic@esloznica.rs

Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Računovodstvo, Statistika, Monetarna ekonomija i bankarstvo, Hotelijerstvo,  Osnove turizma i ugostiteljstva, Javne finansije, Bankarsko poslovanje, Praktična nastava, Savremena poslovna korespondencija, Principi ekonomije, Trgovinsko poslovanje

Milica Kojić

milica.kojic@esloznica.rs

Ivana Čevičelov Dimitrić

ivana.dimitric@esloznica.rs

Građansko vaspitanje

Ljiljana Đunić

ljiljana.djunic@esloznica.rs

Goran Nestorović

goran.nestorovic@esloznica.rs

Turistička geografija, Geografija,

Dragan Nikolić

dragan.nikolic@esloznica.rs

Goran Nestorović

goran.nestorovic@esloznica.rs

Hemija, Poznavanje robe, Nauka o ishrani, Ishrana

Mišković Smilja


smilja.miskovic@esloznica.rs

Bojan Jokić

bojan.jokic@esloznica.rs

Muzička umetnost, Likovna kultura

Danijela Jelić Mladenović


danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs

Dobrivoje Jevtić

 

Poslovna informatika, Računarstvo i informatika

Zoran Filipović

zoran.filipovic@esloznica.rs

Verica Đurđević

verica.djurdjevic@esloznica.rs

Fizika

Miroljub Stanojević

miroljub.stanojevic@esloznica.rs

  

Biologija, Ekologija, Higijena, Zdravstvena kultura, Ekologija i zaštita životne sredine

Gordana Vasiljević

gordana.vasiljevic@esloznica.rs

  

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, Profesionalna praksa, Kuvarstvo

Dejana Lazarević

dejana.lazarevic@esloznica.rs

Ljiljana Jovanović

ljiljana.jovanovic@esloznica.rs

Radno pravo, Pravo, Ustavno i privredno pravo, Pravni postupci, Poslovi pravnog prometa, Organizacija države

Ilić Vasić Marina

marina.ilic-vasic@esloznica.rs

Ivana Veselinović

ivana.stojanovic@esloznica.rs

Verska nastava

Radinko Tešić

radinko.tesic@esloznica.rs

Branko Mitrić

branko.mitric@esloznica.rs

Istorija

Đorđe Vukmirović

djordje.vukmirovic@esloznica.rs

Milosava Savić

milosava.savic@esloznica.rs

Poslastičarstvo

Dragana Simić

dragana.d.simic@esloznica.rs

Dejana Lazarević

dejana.lazarevic@esloznica.rs