Konsultativna nastava za vanredne učenike (APRIL 2021)

Filozofija, Sociologija, Sociologija sa pravima građanaBiljana Gvozdenović
biljana.gvozdenovic@esloznica.rs
Marica Tadićmarica.tadic@esloznica.rs
Verska nastavaBranko Mitrićbranko.mitric@esloznica.rs
Radinko Tešićradinko.tesic@esloznica.rs
Turistička geografija, Ekonomska geografija, Geografija, Opšta turistička geografijaGoran Nestorovićgoran.nestorovic@esloznica.rs
Dragan Nikolićdragan.nikolic@esloznica.rs
Nemački jezikOlivera Čikarićolivera.cikaric@esloznica.rs
  
Engleski jezikSvetlana Vasićsvetlana.vasic@esloznica.rs
Zoran Jankovićzoran.jankovic@esloznica.rs
Ruski jezikIvana Bulatovićivana.bulatovic@esloznica.rs
  
Srpski jezik i književnost, Osnovi retorike i besedništvaLjiljana Nikolićljiljana.nikolic@esloznica.rs
Maja Spasojevićmaja.spasojevic@esloznica.rs
MatematikaVerica Đurđevićverica.djurdjevic@esloznica.rs
Slavica Stanojevićslavica.stanojevic@esloznica.rs
Poslovne finansije, Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Računovodstvo, Savremena poslovna korespondencija, Marketing u turizmu i ugostiteljstvu, Statistika, Monetarna ekonomija, Marketing, Marketing u trgovini, Poslovna i službena korespondencija, Nacionalna ekonomija, Praktična nastava, Ekonomika i organizacija preduzeća, Osnovi ekonomike trgovine, Trgovinsko poslovanje, Agencijsko i hotelijersko poslovanje, Profesionalna praksa, Ekonomika i organizacija turističkih preduzećaMarija Ignjatovićmarija.ignjatovic@esloznica.rs
Dušan Marićdusan.maric@esloznica.rs
Građansko vaspitanjeLjiljana Đunićljiljana.djunic@esloznica.rs
Goran Nestorovićgoran.nestorovic@esloznica.rs
IstorijaĐorđe Vukmirovićdjordje.vukmirovic@esloznica.rs
Milosava Savićmilosava.savic@esloznica.rs
Komercijalno poznavanje robe, Hemija, Poznavanje robeMišković Smilja
smilja.miskovic@esloznica.rs
Bojan Jokićbojan.jokic@esloznica.rs
Likovna kultura, Umetničko oblikovanjeDanijela Jelić Mladenović
danijela.jelic-mladenovic@esloznica.rs
  
Računarstvo i informatika, Poslovna informatikaZoran Filipovićzoran.filipovic@esloznica.rs
Verica Đurđevićverica.djurdjevic@esloznica.rs
FizikaMiroljub Stanojevićmiroljub.stanojevic@esloznica.rs
  
Biologija, Nauka o ishrani, Zdravstvena kultura, IshranaGordana Vasiljevićgordana.vasiljevic@esloznica.rs
  
Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, Profesionalna praksa, Nacionalne poslasticeDejana Lazarevićdejana.lazarevic@esloznica.rs
Slobodan Spasojevićslobodan.spasojevic@esloznica.rs
Ustav i prava građana, Ustavno i privredno pravo, Poslovi pravnog prometa, Osnove radnog prava, PravoMilena Lazićmilena.lazic@esloznica.rs
Ivana Veselinovićivana.stojanovic@esloznica.rs
PoslastičarstvoDejana Lazarevićdejana.lazarevic@esloznica.rs
Dragana Simićdragana.d.simic@esloznica.rs
Osnove usluživanja, Svečani prijemi, UsluživanjeĐorđe Markovićdjordje.markovic@esloznica.rs
Dragana Simićdragana.d.simic@esloznica.rs
Fizičko vaspitanjePredrag Beserovacpredrag.beserovac@esloznica.rs
Aleksandar Tomićaleksandar.tomic@esloznica.rs
PsihologijaSnežana Stanićsnezana.stanic@esloznica.rs
Aleksandra Gajićpsiholog@esloznica.rs

Konsultativna nastava traje do 23. aprila, a polaganje ispita obaviće se 24. i 25. aprila 2021.