Raspored polaganja ispita za vanredne učenike (AVGUST 2019)

Subota 17. avgust 2019 

08:15-09:00

Srpski jezik i književnost (pismeni)

Jelena Todorović

Biljana Tufegdžić

09:00-09:45

Engleski jezik (pismeni)

Vesna Lakanović

Svetlana Vasić

09:00-09:45

Ruski jezik (pismeni)

Ivana Bulatović

Svetlana Vasić

09:45-10:00

Ustavno i privredno pravo

Svetlana Jovanović

Ilić Vasić Marina

10:00-11:00

Hotelijerstvo, Marketing u turizmu, Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Računovodstvo (pismeni), Savremena poslovna korespondencija, Marketing, Statistika (pismeni)

Nikola Timotić

Milica Šotra

11:00-11:20

Nauka o ishrani

Gordana Vasiljević

Justina Janković

11:20-12:05

Matematika (pismeni)

Tanja Đurić

Verica Đurđević

12:05-12:20

Računarstvo i informatika, Poslovna informatika

Zoran Filipović

Verica Đurđević

12:20-12:45

Sociologija, Filozofija

Biljana Gvozdenović

Marica Tadić

12:45-13:15

Verska nastava

Tešić Radinko

Mitrić Branko

13:15-13:30

Ekonomska geografija, Turistička geografija

Goran Nestorović

Dragan Nikolić

13:30-13:40Fizičko vaspitanjeMilan Nedeljković
Jelena Petrović

Nedelja 18. avgust 2019 

08:15-08:45

Srpski jezik i književnost (usmeni)

Jelena Todorović

Biljana Tufegdžić

08:45-09:30

Računovodstvo (usmeni), Organizacija nabavke i prodaje, Obuka u virtuelnom preduzeću, Trgovinsko poslovanje, Međunarodna špedicija, Statistika (usmeni), Monetarna ekonomija i bankarstvo

Nikola Timotić

Milica Šotra

09:30-10:00

Matematika (usmeni)

Tanja Đurić

Verica Đurđević

10:00-10:10

Ruski jezik (usmeni)

Ivana Bulatović

Svetlana Vasić

10:10-10:40

Engleski jezik (usmeni)

Vesna Lakanović

Svetlana Vasić

10:40-11:00

Poznavanje robe, Komercijalno poznavanje robe

Smilja Mišković

Bojana Kovač

11:00-11:30

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

Dejana Lazarević

Slobodan Spasojević