Komercijalista (4 stepen, 30 učenika)

Komercijalista nabavlja robu od proizvođača i prodaje je trgovinskim, zanatskim i industrijskim Privrednim društvima. To je obrazovni profil u kome učenici stiču znanja o poslovima svih sektora  veletrgovinskog i spoljnotrgovinskog privrednog društva, u okviru nekoliko uže stručnih predmeta. U okviru njih učenici uče kako da nabavljaju i prodaju robu na unutrašnjem i spoljnom tržištu, kako da pridobiju i zadrže kupca, kako da komuniciraju sa poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu, da vode evidenciju nabavke, prodaje i skladištenja, da popunjavaju dokumentaciju vezano za trgovinsko poslovanje, da planiraju, kontrolišu i izmere uspeh svog poslovanja itd.

Komercijalista, kao radno mesto, je inače po pravilu jedan jako dinamičan, izazovan, ali istovremeno odgovoran posao. On je posrednik između firme u kojoj je zaposlen i nju predstavlja, i druge firme sa čijim predstavnikom pregovara sa ciljem da proda svoj proizvod, uslugu ili nešto treće.

 Praktične veštine, neophodne za obavljanje trgovinskih poslova učenici stiču u  virtuelnom preduzeću, koje se u drugom razredu osniva u okviru posebnog nastavnog predmeta i izvodi se u specijalno opremljenom školskom kabinetu. U virtuelnom preduzeću se simuliraju poslovi iz oblasti veletrgovine i spoljne trgovine kroz rad u četiri službe: nabavna, prodajna, skladišna i računovodstveno-finansijska služba. Kroz simulaciju poslovanja učenici imaju priliku da povežu znanja stečena u okviru stručnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku o poslovanju trgovinskih privrednih društava.

Učenici koji upišu ovaj obrazovni profil biće u prilici da tokom školovanja: posećuju razne sajmove, učestvuju na sajmovima virtuelnih preduzeća, da se kroz praktičnu nastavu upoznaju sa radom i funkcionisanjem privrednih društava, i da većinu školskog programa savlađuju kroz primere iz prakse, tj.realnog profesionalnog života.