Ugledni čas – Inokorespondencija

Predmet:Obuka u virtuelnom preduzeću
Nastavna jedinica :Inokorespondencija
Korelacija sa engleskim jezikom
Nastavnici:Milica Kojić i Stanković Slađana
Odeljenje IV-4 komercijalisti
Času prisustvovali pedagog Dragana Simić, pomoćnik direktora Branka Repić, predmetni profesor engleskog jezika i Zoran Janković
Datum 15.10.2019
Početak u 16:55h
Mesto: Školska sala