Распоред полагања испита за ванредне ученике јануар 2018


Субота 03. фебруар 2018

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени)

Лојаничић Катарина

Тодоровић Јелена

08:15-09:00

Руски језик (писмени), Пословни француски језик

Драгојевић Јелена

Марковић Тања

09:00-10:00

Здравствена култура, Исхрана, Биологија, Хигијена

Васиљевић Гордана

Јанковић Јустина

10:00-10:45

Математика (писмени)

Лакић Зорица

Ђурђевић Верица

10:45-11:10

Рачунарство и информатика, Пословна информатика у туризму

Ђурђевић Верица

Филиповић Зоран

11:10-11:30

Физика

Станојевић Мирољуб

Филиповић Зоран

11:30-12:15

Енглески језик

Лукић Данка

Лакановић Весна

11:30-11:50

Туристичка географија, Географија

Николић Драган

Васић Моника

12:15-12:30

Филозофија

Тадић Марица

Гвозденовић Биљана

12:30-13:00

Куварство са практичном наставом, Професионална пракса

Спасојевић Слободан

Лазаревић Дејана

13:00-14:00

Основи туризма и угоститељства, Маркетинг у туризму, Маркетинг, Основи економије, Пословна економија, Агенцијско и хотелијерско пословање, Рачуноводство (писмени), Статистика (писмени)

Стошић Ката

Ристановић Стана

14:00-14:15

Историја

Југовић Милан

Неговановић Милош

14:15-14:30

Устав и права грађана, Уставно и привредно право

Радић Александар

Стојановић Ивана

 


Недеља 04. фебруар 2018

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (усмени)

Лојаничић Катарина

Тодоровић Јелена

09:00-09:15

Математика (усмени)

Лакић Зорица

Ђурђевић Верица

09:15-09:30

Руски језик (усмени), Пословни француски

Драгојевић Јелена

Марковић Тања

09:30-10:00

Енглески језик (усмени)

Лукић Данка

Лакановић Весна

10:00-11:00

Професионална пракса, Економика туристичких и угоститељских предузећа, Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Монетарна економија и банкарство, Основи финансија, Финансијско пословање

Стошић Ката

Ристановић Стана

11:00-11:20

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

11:20-11:40

Музичка култура

Јевтић Добривоје

Јелић Мл. Данијела

11:40-12:00

Ликовна култура

Јелић Мл. Данијела

Јевтић Добривоје

12:00-12:30

Хемија

Јанчић Мирјана

Мишковић Смиља

 

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.