Распоред полагања испита за ванредне ученике НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР

Субота 02. децембар 2017

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени), Основи реторике и беседништва

Туфегџић Биљана

Тодоровић Јелена

09:00-10:00

Здравствена култура, Исхрана, Наука о исхрани, Биологија, Хигијена, Екологија и заштита животне средине

Васиљевић Гордана

Јанковић Јустина

10:00-10:45

Математика (писмени)

Лакић Зорица

Ђурић Тања

10:45-11:30

Руски језик (писмени)

Драгојевић Јелена

Марковић Тања

11:30-12:15

Енглески језик, Пословни енглески језик (писмени)

Јанковић Зоран

Васић Светлана

11:30-11:50

Туристичка географија, Економска географија

Николић Драган

Васић Моника

12:15-12:30

Социологија

Тадић Марица

Гвозденовић Биљана

12:30-13:00

Куварство, Куварство са практичном наставом, Професионална пракса

Спасојевић Слободан

Лазаревић Дејана

13:00-14:00

Хотелијерство, Основи финансија, Рачуноводство (писмени), Статистика (писмени), Монетарна економија и банкарство, Пословна економија

Спајић Снежана

Петровић Вера

14:00-14:10

Хемија

Јанчић Мирјана

Мишковић Смиља

14:10-14:20

Рачунарство и информатика

Ђурђевић Верица

Филиповић Зоран

14:20-14:30

Физика

Станојевић Мирољуб

Филиповић Зоран

14:30-14:50

Историја

Југовић Милан

Неговановић Милош


Недеља 03. децембар 2016

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (усмени)

Туфегџић Биљана

Тодоровић Јелена

09:00-09:15

Математика (усмени)

Лакић Зорица

Ђурић Тања

09:15-09:30

Руски језик (усмени)

Драгојевић Јелена

Марковић Тања

09:30-10:00

Енглески језик, Пословни енглески језик (усмени)

Јанковић Зоран

Васић Светлана

10:00-10:20

Основи радног права, Послови правног промета

Јовановић Светлана

Илић Васић Марина

10:20-11:00

Рачуноводство (усмени), Статистика (усмени), Основи економије, Основи туризма и угоститељства, Пословна и службена коресподенција, Предузетништво,

Спајић Снежана

Петровић Вера

11:00-11:20

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

11:20-11:40

Физичко васпитање

Бесеровац Предраг

Недељковић Милан

11:40-11:50

Музичка уметност

Јевтић Добривоје

Јелић Мл. Данијела

12:20-12:30

Грађанско васпитање

Ђунић Љиљана

Божић Радмила

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2017/18 можете погледати овде.