Календар август 2017

пријаве испита - 09.08.-11.08.2017.            08:00-12:00

консултације - 14.08.-18.08.2017.

испити - 19.08. и 20.08.2017.

пријаве матурских и завршних испита - 21.08.-22.08.2017.

консултације - 23.08. и 24.08.2017.

полагање матурских и завршних испита - 25.08.-30.08.2017.

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.