Распоред полагања испита за ванредне ученике (MAJ 2017)

*** Пријава матурских и завршних испита обавиће се 29. и 30. маја 2017.


Субота 27. мај 2017.

 

Време

Наставни предмет

8:10-8:30

Физичко васпитање

8:30-9:15

Српски језик и књижевност (писмени), основи реторике и беседништва

9:15-10:00

Математика (писмени)

10:00-10:20

Пословна информатика

10:20-10:30

Физика

10:30-11:15

Пословни страни језик (писмени)

10:30-11:15

Енглески језик (писмени)

11:15-11:30

Социологија

11:30-12:30

Пословна економија, предузетништво, рачуноводство (писмени), економика и организација предузећа, статистика (писмени), мон. екон. и банкарство, ком. поз. робе

12:30-12:45

Верска настава

12:45-13:00

Историја

13:00-13:15

Ликовна култура

13:15-13:40

Биологија, екологија

 


 

Недеља 28. мај 2017.

 

Време

Наставни предмет

10:00-10:30

Право, уставно и привредно право

10:00-10:30

Српски језик и књижевност (усмени)

10:30-11:10

Математика (усмени)

11:10-11:45

Енглески језик (усмени)

11:45-12:00

Пословни страни језик (усмени)

12:00-13:00

Пословне финансије, девизно и царинско пословање, осигурање, екон. турист. и угост. предузећа, основи економије, пословна економија, рачуноводство (усмени), статистика (усмени)

13:00-13:15

Географија, туристичка географија

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.