РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

25. августа 2015.

8:00  - седница испитног одбора  (учионица број 16. – стара школа)
8:30 – писмени рад из Српског језика и књижевности (учионица број 16.)
             (Биљана Весић; Рогулић Лидија; Марковић Маја)
од 8:30 – па на даље: практични рад за куваре конобаре и кулинарског техничара
-    школска кантина и кухиња (Спасојевић Слободан, Марковић Ђорђе, Лазаревић Дејана, Перић Драгана, Јовановић Љиљана)


26. август 2016.

8:00 – матурски ипитни рад – економски техничар, трговински техничар и пословни администратор (учионица број 16.)
-    1. Којић Љиља, Милена Вуловић, Радичевић Сања.
-    2. Станија Јевтић, Јакшић Весна,Тадић Љиљана, Каитовић Ненад


29. август 2016.

8:00 – Изборни предмети:
           1. Наука о исхрани – Васиљевић Гордана, Јанковић Јустина, Спасојевић Слободан
           2. Основи економије –Милена Вуловић, Сања Радичевић, Радмила Божић

           3. Маркетинг: Ката Стошић, Љиља Којић, Милена Вуловић


30. август 2016.

8:00 – одбрана матурског испитног рада
9:00 – седница Испитног одбора

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за друго полугодиште школске 2017/18 можете погледати овде.