Распоред полагања испита за ванредне ученике (август 2018)

Субота 18. август 2018

 

08:15-09:00

Руски језик (писмени)

Драгојевић Јелена

Равњак Весна

08:15-09:00

Енглески језик (писмени)

Лукић Данка

Васић Светлана

09:00-09:45

Математика (писмени)

Лакић Зорица

Ђурђевић Верица

09:00-09:45

Српски језик и књижевност (писмени)

Весић Биљана

Лојаничић Катарина

09:45-10:00

Рачунарство и информатика

Филиповић Зоран

Ђурђевић Верица

10:00-10:15

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

10:15-10:30

Куварство са практичном наставом, Националне кухиње

Спасојевић Слободан

Лазаревић Дејана

10:30-10:45

Физика

Станојевић Мирољуб

 

10:45-11:00

Географија, Туристичка географија

Николић Драган

Васић Моника

11:00-11:10

Уметничко обликовање

Јелић Мл. Данијела

Јевтић Добривоје

11:10-11:20

Хигијена

Васиљевић Гордана

Јанковић Јустина

11:20-11:30

Хемија, Познавање робе

Јанчић Мирјана

Мишковић Смиља

11:30-12:00

Послови правног промета, Устав и права грађана, Државно уређење, Основи права

Стојановић Ивана

Радић Александар

12:00-12:10

Психологија

Козомара Ана

Гајић Александра

12:10-12:20

Историја

Вукмировић Ђорђе

Неговановић Милош

12:20-12:40

Социологија, Филозофија

Гвозденовић Биљана

Тадић Марица

12:40-13:10

Пословна и службена коресподенција, Савремена пословна коресподенција

Јевтић Станија

Којић Милица

 

Недеља 19. август 2018

 

08:15-08:45

Српски језик и књижевност (усмени)

Весић Биљана

Лојаничић Катарина

08:45-09:15

Математика (усмени)

Лакић Зорица

Ђурђевић Верица

09:15-09:30

Руски језик (усмени)

Драгојевић Јелена

Равњак Весна

09:30-10:00

Енглески језик (усмени)

Лукић Данка

Васић Светлана

 

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.