Распоред испита јунски рок 2018

Субота 26. мај 2018

 

08:15-09:00

Српски језик и књижевност (писмени)

Биљана Туфегџић

Јелена Тодоровић

08:15-09:00

Руски језик (писмени), Пословни страни језик (писмени)

Драгојевић Јелена

Равњак Весна

08:15-09:00

Енглески језик (писмени)

Јанковић Зоран

Лакановић Весна

09:00-09:10

Наука о исхрани

Васиљевић Гордана

Јанковић Јустина

09:10-09:50

Куварство, Куварство са практичном наставом, Националне кухиње

Спасојевић Слободан

Лазаревић Дејана

09:50-10:00

Основе услуживања

Марковић Ђорђе

Севић Милорад

10:00-10:45

Математика (писмени)

Ђурђевић Верица

Станојевић Славица

10:45-11:00

Рачунарство и информатика, Пословна информатика у туризму

Филиповић Зоран

Ђурђевић Верица

11:00-11:20

Физика

Станојевић Мирољуб

 

11:20-11:30

Социологија са правима грађана

Лазић Милена

Јовановић Светлана

11:30-11:50

Филозофија

Гвозденовић Биљана

Тадић Марица

11:50-12:10

Туристичка географија, Географија

Николић Драган

Васић Моника

12:10-12:30

Хемија, Познавање робе

Јанчић Мирјана

Мишковић Смиља

12:30-12:45

Ликовна култура

Јелић Мл. Данијела

Јевтић Добривоје

12:45-13:30

Маркетинг у туризму, Економика и организација предузећа, Пословна и службена коресподенција, Статистика (писмени)

Ђунић Љиљана

Јакшић Весна

13:30-14:15

Српски језик и књижевност (писмени)

Биљана Туфегџић

Јелена Тодоровић

 

Недеља 27. мај 2018

 

08:15-08:45

Српски језик и књижевност (усмени)

Биљана Туфегџић

Јелена Тодоровић

08:45-09:15

Математика (усмени)

Ђурђевић Верица

Станојевић Славица

09:15-09:40

Руски језик (усмени), Пословни страни језик (усмени)

Драгојевић Јелена

Равњак Весна

09:40-10:10

Енглески језик (усмени)

Јанковић Зоран

Лакановић Весна

10:10-10:50

Предузетништво, Статистика (усмени), Хотелијерство

Ђунић Љиљана

Јакшић Весна

10:50-11:20

Верска настава

Тешић Радинко

Митрић Бранко

 

Share

Распоред часова за ученике I полугодиште 2018/2019

Распоред часова за наставнике I полугодиште 2018/2019 + Распоред дежурних наставника

Распоред смена прво полугодиште 2018/19:

I и II разред прва смена

III и IV разред друга смена

Сви ученици одељења сервир су прва смена

* Распоред звоњења

 * Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

* Уколико сте изложени било ком облику насиља у школи можете то пријавити на e-mail адресу:    stopnasilju.esloznica@gmail.com

* Пословник о раду ученичког парламента можете преузети овде.

* Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште школске 2018/19 можете погледати овде.